ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

คุณ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระ​ยะโฮวา​ใน​การ​อบรม​เลี้ยง​ดู​ลูก​ไหม?

“ตอน​ที่​สามี​ทิ้ง​ดิฉัน​และ​ลูก​ไป ดิฉัน​อธิษฐาน​ขอ​ให้​พระเจ้า​ช่วย​พวก​เรา. พระองค์​ทรง​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​ของ​ดิฉัน. เรา​ไม่​เคย​ขาด​สิ่ง​จำเป็น. พระองค์​ทรง​ช่วย​และ​ชี้​นำ​เรา.”—มากิ ญี่ปุ่น

ใน​โลก​ทุก​วัน​นี้​ที่​นิยม​วัตถุ ผู้​คน​ไม่​ค่อย​สนใจ​เรื่อง​พระเจ้า. แต่​พระ​ผู้​สร้าง​ของ​เรา​สน​พระทัย​เรา​และ​ทรง​ต้องการ​ให้​เรา​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ใน​ชีวิต. พระองค์​ทรง​บอก​ให้​เรา​รู้​ถึง​ความ​รู้สึก​ของ​พระองค์​ไว้​ใน​ยะซายา 41:​10 ว่า “อย่า​กลัว​เลย, ด้วย​ว่า​เรา​อยู่​กับ​เจ้า. . . . เรา​จะ​ช่วย​เจ้า.”

ใน​บทความ​ก่อน เรา​พูด​ถึง​วิธี​ที่​พระเจ้า​ทรง​ช่วย​เรา​โดย​ประทาน​คำ​แนะ​นำ​ที่​ดี​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. (2 ติโมเธียว 3:16) แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​มาก​กว่า​หนังสือ​ที่​ให้​คำ​แนะ​นำ. พระ​คัมภีร์​เผย​ให้​เห็น​บุคลิกภาพ​ที่​ยอด​เยี่ยม​ของ​พระเจ้า​และ​ความ​รัก​ที่​พระองค์​มี​ต่อ​เรา. ด้วย​เหตุ​นั้น พ่อ​แม่​คริสเตียน​ทั้ง​ที่​อยู่​ด้วย​กัน​และ​พ่อ​แม่​เลี้ยง​เดี่ยว​หลาย​คน​พบ​ว่า เมื่อ​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน พวก​เขา​ได้​เห็น คุณ​ความ​ดี​ของ​พระเจ้า.

โรเบิร์ต ออสเตรีย: “พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​เป็น​พ่อ​แม่​ที่​ดี​กว่า​ใคร ๆ. พระองค์​ทรง​ทราบ​ว่า​ลูก​ของ​เรา​ต้องการ​อะไร​และ​จะ​ปก​ป้อง​พวก​เขา​อย่าง​ไร. ผม​จึง​อธิษฐาน​ถึง​พระองค์​ร่วม​กับ​ลูก​สาว​ด้วย​กัน​บ่อย ๆ.”

อะยุซะ ญี่ปุ่น: “ดิฉัน​ดีใจ​ที่​เห็น​ลูก​ชาย​แสดง​ความ​มั่น​ใจ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ช่วยเหลือ​เขา เมื่อ​ได้​ยิน​ลูก​พูด​ว่า ‘พระ​ยะโฮวา​อยู่​กับ​เรา พระองค์​จะ​ช่วย​เรา​เอง.’ ”

คริสตินา อิตาลี: “เมื่อ​มี​ปัญหา​ที่​ดู​เหมือน​อยู่​เหนือ​การ​ควบคุม ดิฉัน​จะ​อธิษฐาน​ถึง​พระ​ยะโฮวา​ฝาก​เรื่อง​นั้น​ไว้​กับ​พระองค์. จาก​นั้น ดิฉัน​จะ​รู้สึก​สงบ​ใจ​เพราะ​รู้​ว่า​ปัญหา​นั้น​จะ​ได้​รับ​การ​แก้ไข​ใน​วิธี​ที่​ดี​ที่​สุด.”

โลรองติน ฝรั่งเศส: “ดิฉัน​ยืน​ยัน​ได้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​อวย​พระ​พร​แม่​เลี้ยง​เดี่ยว​อย่าง​ดิฉัน. แน่นอน​พระองค์​ทรง​ช่วย​คน​ที่​ทุกข์​ใจ​และ​คน​ที่​กำพร้า​พ่อ​หรือ​แม่.”

เคโกะ ญี่ปุ่น: “พระเจ้า​ไม่​ทรง​ลำเอียง. พระองค์​ทรง​พร้อม​จะ​แสดง​ความ​ห่วงใย​ต่อ​ทุก​ครอบครัว​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ครอบครัว​ที่​มี​ทั้ง​พ่อ​และ​แม่​หรือ​ครอบครัว​พ่อ​แม่​เลี้ยง​เดี่ยว.”—กิจการ 10:34

เช่น​เดียว​กับ​พระเจ้า พระ​เยซู​ทรง​แสดง​ความ​กรุณา​และ​ความ​ห่วงใย​ต่อ​เรา​โดย​ตรัส​ว่า “เจ้า​ทั้ง​หลาย​ที่​ตรากตรำ​และ​มี​ภาระ​มาก​จง​มา​หา​เรา​เถิด แล้ว​เรา​จะ​ทำ​ให้​เจ้า​ทั้ง​หลาย​สดชื่น . . . เพราะ​เรา​เป็น​คน​อ่อนโยน​และ​ถ่อม​ใจ แล้ว​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จะ​สดชื่น.” (มัดธาย 11:28-30) ที่​จริง ด้วย​ความ​รัก​และ​ห่วงใย พระ​เยซู​และ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​พระ​บิดา​ของ​พระองค์​ผู้​อยู่​ใน​สวรรค์​ต้องการ​ให้​เรา​รู้สึก​ปลอด​ภัย. บทเพลง​สรรเสริญ 34:8 บอก​ว่า “จง​ชิม​ดู​จึง​จะ​รู้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​เป็น​ผู้​ประเสริฐ.” แน่นอน พระเจ้า​อยาก​ให้​คุณ​สัมผัส​ด้วย​ตัว​เอง​ว่า​การ​ชี้​นำ​ของ​พระองค์​เป็น​ประโยชน์​สำหรับ​คุณ​และ​อยาก​ให้​คุณ​รู้​ว่า​พระองค์​ทรง​สนใจ​คุณ. คุณ​จะ​ตอบรับ​คำ​เชิญ​นี้​ไหม?