ข้ามไปยังเนื้อหา

คัมภีร์ไบเบิลสอนเรื่องการกลับชาติมาเกิดไหม?

คัมภีร์ไบเบิลสอนเรื่องการกลับชาติมาเกิดไหม?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

ไม่ และ​ไม่​มี​คำ​ว่า “กลับ​ชาติ​มา​เกิด” หรือ​แนว​คิด​เรื่อง​นี้​อยู่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ด้วย ความ​เชื่อ​เรื่อง​การ​กลับ​ชาติ​มา​เกิด​เกี่ยว​ข้อง​กับ​คำ​สอน​ที่​ว่า​คน​เรา​มี​วิญญาณ​ที่​ไม่​ตาย * แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า​มนุษย์​เรา​ถูก​สร้าง​จาก​ดิน​และ​เมื่อ​ตาย​แล้ว​ชีวิต​ก็​สิ้น​สุด​ลง ไม่​มี​วิญญาณ​ที่​อยู่​ต่อ​ไป​หลัง​จาก​ร่าง​กาย​ตาย​แล้ว—ปฐมกาล 3:19; ปัญญาจารย์ 9:5, 6

การ​กลับ​ชาติ​มา​เกิด​ต่าง​จาก​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​อย่าง​ไร?

คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เรื่อง​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​ไม่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​แนว​คิด​เรื่อง​วิญญาณ​ที่​ไม่​ตาย การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​คือ​การ​ที่​พระเจ้า​จะ​ใช้​พลัง​อำนาจ​ของ​พระองค์​ทำ​ให้​คน​ตาย​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก (มัทธิว 22:23, 29; กิจการ 24:15) คน​ที่​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​จะ​มี​โอกาส​ได้​อยู่​ใน​โลก​ใหม่​และ​มี​ความ​หวัง​ที่​จะ​อยู่​ตลอด​ไป​โดย​ไม่​ต้อง​ตาย​อีก​เลย—2 เปโตร 3:13; วิวรณ์ 21:3, 4

ความ​เข้าใจ​ผิด​เกี่ยว​กับ​การ​กลับ​ชาติ​มา​เกิด​และ​คัมภีร์​ไบเบิล

ความ​เข้าใจ​ผิด: คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา​คือ​ผู้​พยากรณ์​เอลียาห์​ที่​กลับ​ชาติ​มา​เกิด

ความ​จริง: พระเจ้า​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า “เรา​จะ​ส่ง​ผู้​พยากรณ์​เอลียาห์​ไป​หา​พวก​เจ้า” และ​พระ​เยซู​ก็​บอก​ว่า​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา​คน​นี้​แหละ​คือ​เอลียาห์​ที่​พระ​คัมภีร์​บอก​ไว้ (มาลาคี 4:5, 6; มัทธิว 11:13, 14) แต่​นี่​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​เอลียาห์​กลับ​ชาติ​มา​เกิด​เป็น​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา และ​ยอห์น​เอง​ก็​บอก​ว่า​เขา​ไม่​ใช่​เอลียาห์ (ยอห์น 1:21) ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​พูด​อย่าง​นั้น​เพราะ​ยอห์น​ทำ​งาน​แบบ​เดียว​กับ​เอลียาห์ คือ​ประกาศ​ข่าวสาร​ของ​พระเจ้า​และ​ช่วย​ให้​คน​อิสราเอล​กลับ​ใจ (1 พงศ์กษัตริย์ 18:36, 37; มัทธิว 3:1) นอก​จาก​นั้น ยอห์น​ยัง “มี​น้ำใจ​และ​มี​กำลัง​เหมือน​เอลียาห์” ด้วย—ลูกา 1:13-17

ความ​เข้าใจ​ผิด: คัมภีร์​ไบเบิล​เรียก​การ​กลับ​ชาติ​มา​เกิด​ว่า “เกิด​ใหม่”

ความ​จริง: คัมภีร์​ไบเบิล​แสดง​ว่า​การ​เกิด​ใหม่​เป็น​การ​เริ่ม​ต้น​ชีวิต​ใหม่​ใน​ฐานะ​ลูก​ของ​พระเจ้า​โดย​ที่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ (ยอห์น 1:12, 13) ดัง​นั้น การ​เกิด​ใหม่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ใช่​การ​กลับ​ชาติ​มา​เกิด​เพื่อ​ชด​ใช้​กรรม​ที่​ทำ​ไว้​ใน​อดีต แต่​เป็น​พร​จาก​พระเจ้า​ซึ่ง​ทำ​ให้​คน​ที่​ได้​รับ​มี​ความ​หวัง​ที่​แน่นอน​ใน​สวรรค์—ยอห์น 3:3; 1 เปโตร 1:3, 4

^ วรรค 1 ความ​เชื่อ​เรื่อง​วิญญาณ​ที่​ไม่​ตาย​และ​การ​กลับ​ชาติ​มา​เกิด​มี​ต้นตอ​มา​จาก​บาบิโลน​โบราณ ตั้ง​แต่​ก่อน​ที่​นัก​ปรัชญา​ชาว​อินเดีย​จะ​คิด​ค้น​คำ​สอน​เรื่อง​กรรม​ขึ้น​มา คำ​ว่า “กรรม” ตาม​พจนานุกรม​ฉบับ​ราชบัณฑิตยสถาน หมาย​ถึง “การ​กระทำ​ที่​ส่ง​ผล​ร้าย​มา​ยัง​ปัจจุบัน หรือ​ซึ่ง​จะ​ส่ง​ผล​ร้าย​ต่อ​ไป​ใน​อนาคต”—หน้า 16