ข้ามไปยังเนื้อหา

การฟื้นจากตายหมายถึงอะไร?

การฟื้นจากตายหมายถึงอะไร?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 “การ​ฟื้น​จาก​ตาย” ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​มา​จาก​คำ​ภาษา​กรีก อะนาสทาซิส หมาย​ถึง “การ​ทำ​ให้​ลุก​ขึ้น” คน​ที่​ฟื้น​จาก​ตาย​จะ​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง และ​เป็น​คน​เดิม​เหมือน​กับ​ตอน​ที่​เขา​ยัง​ไม่​ตาย—1 โครินท์ 15:12, 13

 พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​หรือ​ที่​หลาย​คน​เรียก​ว่า​พันธสัญญา​เดิม ไม่​มี​คำ “การ​ฟื้น​จาก​ตาย” แต่​ก็​มี​การ​สอน​เรื่อง​นี้​ไว้ ตัว​อย่าง​เช่น พระเจ้า​สัญญา​ผ่าน​โฮเซอา​ผู้​ส่ง​ข่าว​ว่า “เรา​จะ​ไถ่​เขา​ให้​พ้น​อำนาจ​แดน​คน​ตาย เรา​จะ​ไถ่​เขา​ให้​พ้น​ความ​ตาย”—โฮเซอา 13:14, ฉบับ​คิงเจมส์; โยบ 14:13-15; ยะซายา 26:19; ดานิเอล 12:2, 13

 คน​ที่​ฟื้น​จาก​ตาย​จะ​อยู่​ที่​ไหน? บาง​คน​จะ​ได้​รับ​การ​ปลุก​ให้​ฟื้น​จาก​ตาย​เพื่อ​อยู่​ใน​สวรรค์ พวก​เขา​จะ​ปกครอง​เป็น​กษัตริย์​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์ (2 โครินท์ 5:1; วิวรณ์ 5:9, 10) คัมภีร์​ไบเบิล​เรียก​การ​ฟื้น​จาก​ตาย​แบบ​นี้​ว่า “การ​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย​ครั้ง​แรก” หรือ​แบบ​แรก นี่​แสดง​ว่า​จะ​มี​การ​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย​แบบ​อื่น​ด้วย (วิวรณ์ 20:6, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ 1971) การ​ฟื้น​จาก​ตาย​อีก​แบบ​หนึ่ง​คือ ปลุก​ให้​ฟื้น​จาก​ตาย​เพื่อ​อยู่​บน​โลก คน​ที่​ฟื้น​จาก​ตาย​ส่วน​ใหญ่​จะ​มี​ความ​หวัง​แบบ​นี้—บทเพลง​สรรเสริญ 37:29

 จะ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​ได้​อย่าง​ไร? พระเจ้า​ให้​พลัง​แก่​พระ​เยซู​เพื่อ​จะ​ปลุก​คน​ตาย​ให้​ฟื้น (โยฮัน 11:25) พระ​เยซู​จะ​ให้​ชีวิต​แก่ “บรรดา​ผู้​ที่​อยู่​ใน​อุโมงค์​ฝัง​ศพ” แต่​ละ​คน​จะ​กลับ​มา​เป็น​คน​เดิม มี​บุคลิก นิสัย​ใจ​คอ และ​ความ​ทรง​จำ​ทุก​อย่าง​เหมือน​เดิม (โยฮัน 5:28, 29) คน​ที่​ฟื้น​จาก​ตาย​ใน​สวรรค์​จะ​ได้​รับ​ร่าง​กาย​วิญญาณ ส่วน​คน​ที่​ฟื้น​จาก​ตาย​บน​โลก​จะ​ได้​รับ​ร่าง​กาย​เนื้อหนัง​ที่​แข็งแรง​สมบูรณ์—ยะซายา 33:24; 35:5, 6; 1 โครินท์ 15:42-44, 50

 จะ​มี​ใคร​ฟื้น​จาก​ตาย​บ้าง? คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “คน​ทั้ง​ปวง ทั้ง​คน​ที่​ชอบธรรม​และ​คน​ที่​ไม่​ชอบธรรม​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย” (กิจการ 24:15) คน​ชอบธรรม​คือ คน​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระเจ้า เช่น โนอาห์ ซาราห์ และ​อับราฮาม (เยเนซิศ 6:9; ฮีบรู 11:11; ยาโกโบ 2:21) คน​ไม่​ชอบธรรม​รวม​ถึง​คน​ที่​ไม่​ทำ​ตาม​มาตรฐาน​ของ​พระเจ้า​เพราะ​ไม่​มี​โอกาส​ได้​เรียน​รู้

 มี​คน​อีก​กลุ่ม​หนึ่ง​จะ​ไม่​ได้​ฟื้น​จาก​ตาย​คือ คน​ชั่ว​ที่​ได้​เรียน​รู้​มาตรฐาน​ของ​พระเจ้า​แล้ว​แต่​ไม่​ยอม​เปลี่ยน​แปลง​ตัว​เอง เพราะ​ฉะนั้น คน​พวก​นี้​เมื่อ​ตาย​แล้ว​จะ​ถูก​ทำลาย​ให้​สาบสูญ จะ​ไม่​ได้​รับ​ชีวิต​อีก​เลย—มัดธาย 23:33; ฮีบรู 10:26, 27

 จะ​ฟื้น​จาก​ตาย​เมื่อ​ไร? คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​การ​ฟื้น​จาก​ตาย​ใน​สวรรค์​จะ​เกิด​ขึ้น​หลัง​จาก​พระ​คริสต์​เริ่ม​ปกครอง​เป็น​กษัตริย์​ใน​สวรรค์​ตั้ง​แต่​ปี 1914 (พ.ศ. 2457) (1 โครินท์ 15:21-23) การ​ฟื้น​จาก​ตาย​บน​โลก​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต​ระหว่าง​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​เปลี่ยน​โลก​ให้​เป็น​อุทยาน—ลูกา 23:43; วิวรณ์ 20:6, 12, 13

 ความ​เชื่อ​เรื่อง​การ​ฟื้น​จาก​ตาย​สม​เหตุ​สม​ผล​ไหม? คัมภีร์​ไบเบิล​มี​บันทึก​อย่าง​ละเอียด​ของ​การ​ฟื้น​จาก​ตาย 9 ราย และ​แต่​ละ​ราย​มี​พยาน​รู้​เห็น​ยืน​ยัน​ได้ (1 กษัตริย์ 17:17-24; 2 กษัตริย์ 4:32-37; 13:20, 21; ลูกา 7:11-17; 8:40-56; โยฮัน 11:38-44; กิจการ 9:36-42; 20:7-12; 1 โครินท์ 15:3-6) ราย​ที่​น่า​สนใจ​เป็น​พิเศษ​คือ​ลาซะโร เพราะ​พระ​เยซู​ทำ​ปาฏิหาริย์​ให้​เขา​ฟื้น​ต่อ​หน้า​คน​กลุ่ม​ใหญ่ ถึง​แม้​จะ​ตาย​ไป​แล้ว 4 วัน (โยฮัน 11:39, 42) แม้​แต่​ศัตรู​ของ​พระ​เยซู​ยัง​ต้อง​ยอม​รับ​ว่า​เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น​จริง พวก​เขา​วาง​แผน​จะ​กำจัด​ทั้ง​พระ​เยซู​และ​ลาซะโร​ด้วย​ซ้ำ—โยฮัน 11:47, 53; 12:9-11

 คัมภีร์​ไบเบิล​แสดง​ว่า พระเจ้า​มี​ทั้ง​ความ​สามารถ​และ​ความ​ปรารถนา​จะ​ปลุก​คน​ตาย​ให้​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง พระองค์​มี​ความ​ทรง​จำ​ไม่​สิ้น​สุด เลย​สามารถ​จด​จำ​ราย​ละเอียด​ของ​ทุก ๆ คน​ที่​พระองค์​ต้องการ​จะ​ปลุก​ให้​ฟื้น และ​จะ​ทำ​ให้​พวก​เขา​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง​ด้วย​พลัง​อำนาจ​สูง​สุด​ของ​พระองค์ (โยบ 37:23; มัดธาย 10:30; ลูกา 20:37, 38) นอก​จาก​นั้น พระเจ้า​ต้องการ ปลุก​คน​ตาย​ให้​ฟื้น​อย่าง​แน่นอน เพราะ​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “พระองค์​จะ​ทรง​อาลัย​อาวรณ์​พระ​หัตถกิจ​ของ​พระองค์”—โยบ 14:15

เรื่อง​เข้าใจ​ผิด​เกี่ยว​กับ​การ​ฟื้น​จาก​ตาย

 เรื่อง​เล่า การ​ฟื้น​จาก​ตาย​คือ​การ​ที่​ดวง​วิญญาณ​กลับ​เข้า​ร่าง​อีก

 เรื่อง​จริง คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า เมื่อ​คน​หนึ่ง​ตาย เขา​ไม่​มี​ชีวิต​อยู่​อีก​ต่อ​ไป ไม่​มี​ดวง​วิญญาณ​รอด​อยู่​หลัง​จาก​ตาย (ท่าน​ผู้​ประกาศ 9:5, 10) ดัง​นั้น เมื่อ​คน​หนึ่ง​ฟื้น​จาก​ตาย ดวง​วิญญาณ​ไม่​ได้​กลับ​เข้า​ร่าง​เขา​อีก แต่​เขา​ได้​รับ​ร่าง​กาย​ใหม่​และ​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง

 เรื่อง​เล่า บาง​คน​จะ​ฟื้น​จาก​ตาย​และ​ถูก​ทำลาย​ทันที

 เรื่อง​จริง คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “บรรดา​ผู้​ที่​ได้​ประพฤติ​ชั่ว​ก็​จะ​ฟื้น​ขึ้น​สู่​การ​พิพากษา” (โยฮัน 5:29) การ​พิพากษา​ที่​พูด​ถึง​ใน​ข้อ​นี้​อาศัย​การ​กระทำ​หลัง​จาก​ฟื้น​จาก​ตาย ไม่​ใช่​ก่อน​ตาย พระ​เยซู​บอก​ว่า “ผู้​ที่​ตาย​แล้ว​จะ​ได้​ยิน​พระ​สุรเสียง​แห่ง​พระ​บุตร​ของ​พระเจ้า​และ​บรรดา​ผู้​ที่​ได้​ยิน​จะ​มี​ชีวิต” (โยฮัน 5:25) คน​ที่ “ได้​ยิน” หรือ​เชื่อ​ฟัง​พระ​เยซู​สอน​หลัง​จาก​ที่​ฟื้น​จาก​ตาย​จะ​มี​ชื่อ​จด​ไว้​ใน “หนังสือ​ชีวิต”—วิวรณ์ 20:12, 13

 เรื่อง​เล่า พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​คน​ฟื้น​จาก​ตาย​ใน​ร่าง​เดิม

 เรื่อง​จริง เมื่อ​คน​เรา​ตาย ร่าง​กาย​ก็​เน่า​เปื่อย​และ​ย่อย​สลาย​ไป​เป็น​ดิน (ท่าน​ผู้​ประกาศ 3:19, 20)