Pepa rinokubatsira kuva neshamwari itsva kana kuti kutangazve kushamwaridzana nevanhu vawaimboshamwaridzana navo.