Pane zvidhori zvatisingafaniri kutambisa here? Ona mhinduro yacho kubva pane zvinoitwa naKuda sezvo achida kuva shamwari yaJehovha.