Enda pane zvauri kuda

Chidzidzo 11: Regerera Vamwe

Chidzidzo 11: Regerera Vamwe

Zvinorevei kuregerera vamwe?

 

Onawo

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Unofanira Kuita Sei?

Ona vhidhiyo yakanzi “Regerera Vamwe” woprinda nyaya yacho wobva wapenda mufananidzo unoratidza zvatinofanira kuita.