Ndezvipi zvinhu zvinonakidza zvakaonekwa naKuda naSarudzai pavakaenda kuBheteri? Chii chaunoda kuzoona pauchaendawo?