Enda pane zvauri kuda

Zita raJehovha

Zita raJehovha

Ngatidzidzei nezvezita raJehovha!

Zvimwe Zvaunogona Kufarira

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

Zita raJehovha

Unoziva here kuti zita raMwari rinorevei?