MUKAI! January 2015 | Zvaunofanira Kuziva Nezvechirwere Chepfungwa

Chirwere chepfungwa ndechimwe chezvirwere zvakaipisisa nepo vanhu vakawanda vane chirwere ichi havaendi kunorapwa. Nei?

NYAYA IRI PAKAVHA

Zvaunofanira Kuziva Nezvechirwere Chepfungwa

Matanho 9 anogona kukubatsira kana uine dambudziko rokurwara nepfungwa.

Zvepasi Rino

Nyaya dzacho dzinosanganisira: urongwa hwakasendekwa padivi hwokuchengeta sango reAmazon, kuoma kwakaita kubata utachiona hunokonzera AIDS, uye kuti achatora imbwa ndiani.

MAZANO EKUBATSIRA MHURI

Zvamungaita Kuti Muwirirane

Zvinhu 4 zvinogona kukubatsira kuti iwe newawakaroorana naye musakakavadzana asi mutaurirane murugare.

MAZANO EKUBATSIRA MHURI

Kana Ukanyeperwa Nemwana Wako

Unofanira kuitei kana mwana wako akanyepa? Nyaya iyi inotaura mazano ari muBhaibheri anogona kukubatsira kuti udzidzise mwana wako chazvakanakira kutaura chokwadi.

NYAYA YEUPENYU

Ndakanyaradzwa Panguva Chaiyo

Miklós Aleksza akaita tsaona yakamuremadza ava nemakore 20. Bhaibheri rakamubatsira sei kuti ave netariro yeramangwana?

ZVINOTAURA BHAIBHERI

Utsanana

Verenga mazano ari muBhaibheri ari nyore kutevedzera ari kubatsira mamiriyoni evanhu kuva noupenyu hwakachena.

“Mucherechedzo Wokuparadza Kwakaipisisa”

Sei chivako chokuHiroshima, kuJapan chisina kugadziriswa kubvira muna 1945? Verenga nezvechivako ichi unzwe kuti Bhaibheri rinoti chii chichazoitika kuhondo mune ramangwana.

Zvimwe Zviri paIndaneti

Kuona Zvinonyadzisira Kwakaipirei?

Kuona zvinonyadzisira kwakafanana papi nokusvuta fodya?

Iva Nomutsa Uye Usanyima Vamwe

Ona kufara kunoita Kuda naSarudzai nemhaka yokupanana zvavanenge vanazvo.