După Matei 21:1-46

  • Intrarea triumfală a lui Isus (1-11)

  • Isus curăță templul (12-17)

  • Isus blestemă smochinul (18-22)

  • Autoritatea lui Isus este contestată (23-27)

  • Ilustrarea despre cei doi fii (28-32)

  • Ilustrarea despre viticultorii ucigași (33-46)

    • Piatra unghiulară principală este respinsă (42)

21  Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli+  zicându-le: „Duceți-vă în satul pe care îl vedeți în față și, imediat ce veți intra, veți găsi o măgăriță legată și cu ea un măgăruș. Dezlegați-i și aduceți-i la mine.  Dacă cineva vă va spune ceva, să ziceți: «Domnul are nevoie de ei». Și el îi va trimite imediat”.  Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ce se spusese prin profetul care a zis:  „Spune-i fiicei Sionului: «Iată că regele tău vine la tine;+ el este blând+ și vine călare pe un măgar, da, pe un măgăruș, puiul unui animal de povară»”.+  Discipolii s-au dus și au făcut așa cum le spusese Isus.+  Au adus măgărița și măgărușul, și-au pus mantiile pe ei, iar el s-a așezat pe ele.+  Cei mai mulți din mulțime și-au întins mantiile pe drum;+ alții tăiau ramuri din copaci și le așezau pe drum.  Mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care veneau în urmă strigau: „Salvează-l, te rugăm, pe Fiul lui David!+ Binecuvântat este cel ce vine în numele lui Iehova*!+ Salvează-l, te rugăm, tu, care ești în înălțimi!”.+ 10  Când a intrat în Ierusalim, în tot orașul s-a produs o mare agitație și oamenii întrebau: „Cine este acesta?”. 11  Mulțimile spuneau: „Este profetul Isus,+ din Nazaretul Galileei!”. 12  Isus a intrat în templu, i-a dat afară pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și băncile celor care vindeau porumbei.+ 13  Și le-a zis: „Este scris: «Casa mea se va numi casă de rugăciune»,+ dar voi faceți din ea o peșteră de tâlhari!”.+ 14  În timp ce era în templu, niște orbi și niște șchiopi s-au apropiat de el, iar el i-a vindecat. 15  Când preoții principali și scribii au văzut lucrurile minunate pe care le-a făcut și pe băieții care strigau în templu: „Salvează-l, te rugăm, pe Fiul lui David!”,+ s-au umplut de indignare+ 16  și i-au zis: „Auzi ce spun aceștia?”. Isus le-a zis: „Da. N-ați citit niciodată: «Din gura copiilor și a sugarilor ai scos laude»?”.+ 17  Și, lăsându-i acolo, a ieșit din oraș și a pornit spre Betania, unde a înnoptat.+ 18  Dis-de-dimineață, în timp ce se întorcea în oraș, i s-a făcut foame.+ 19  A văzut un smochin lângă drum și s-a dus la el, dar n-a găsit decât frunze.+ Atunci i-a zis: „Să nu mai dai niciodată rod!”.+ Și smochinul s-a uscat pe loc. 20  Când au văzut lucrul acesta, discipolii s-au mirat și au spus: „Cum de s-a uscat smochinul pe loc?”.+ 21  Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că, dacă aveți credință și nu vă îndoiți, nu numai că veți face ce am făcut eu cu smochinul, dar, și dacă veți spune muntelui acestuia: «Ridică-te și aruncă-te în mare», așa se va întâmpla.+ 22  Și tot ce veți cere în rugăciune cu credință, veți primi”.+ 23  După ce a intrat în templu, preoții principali și bătrânii poporului s-au apropiat de el în timp ce îi învăța pe oameni și l-au întrebat: „Cu ce autoritate faci aceste lucruri? Cine ți-a dat această autoritate?”.+ 24  Isus le-a răspuns: „Vă voi pune și eu o întrebare. Dacă îmi răspundeți, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac aceste lucruri: 25  De unde venea botezul lui Ioan? Din cer sau de la oameni?”. Dar ei au început să vorbească între ei zicând: „Dacă spunem: «Din cer», ne va zice: «Atunci de ce nu l-ați crezut pe Ioan?».+ 26  Iar dacă spunem: «De la oameni», ne temem de mulțime, fiindcă toți îl consideră pe Ioan profet”. 27  De aceea, i-au răspuns lui Isus: „Nu știm”. Atunci el le-a zis: „Nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri. 28  Ce credeți? Un om avea doi fii. S-a dus la primul și i-a zis: «Copile, du-te să lucrezi astăzi în vie». 29  El a răspuns: «Nu mă duc», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. 30  S-a dus și la al doilea și i-a spus același lucru. Acesta a răspuns: «Mă duc, tată*», dar nu s-a dus. 31  Care dintre cei doi a făcut voința tatălui său?”. Ei au răspuns: „Primul”. Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că încasatorii de impozite și prostituatele vor intra înaintea voastră în Regatul lui Dumnezeu. 32  Căci Ioan a venit la voi arătându-vă calea dreptății, dar nu l-ați crezut. Totuși, încasatorii de impozite și prostituatele l-au crezut;+ însă nici când ați văzut aceasta nu v-a părut rău și nu l-ați crezut. 33  Ascultați încă o ilustrare: Un om, un proprietar de pământ, a plantat o vie,+ a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a ridicat un turn.+ Apoi a arendat-o unor viticultori și a plecat în călătorie în străinătate.+ 34  Când a venit vremea să fie culese roadele, și-a trimis sclavii la viticultori ca să ia partea lui de roade. 35  Dar viticultorii au pus mâna pe sclavi și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.+ 36  Atunci el a trimis alți sclavi, mai mulți decât primii, dar ei le-au făcut la fel.+ 37  În cele din urmă l-a trimis la ei pe fiul său, zicându-și: «Pe fiul meu îl vor respecta». 38  Când l-au văzut pe fiu, viticultorii și-au zis unul altuia: «Acesta este moștenitorul.+ Haideți să-l omorâm și să-i luăm moștenirea!». 39  Și au pus mâna pe el, l-au aruncat afară din vie și l-au omorât.+ 40  Așadar, când va veni proprietarul viei, ce le va face el acelor viticultori?”. 41  Ei i-au zis: „Fiindcă sunt răi, va aduce asupra lor o distrugere cumplită și va da via în arendă altor viticultori, care, la vremea culesului, îi vor da partea de roade”. 42  Isus le-a zis: „N-ați citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au respins-o zidarii este cea care a devenit piatra unghiulară principală*.+ De la Iehova* a venit lucrul acesta și este minunat în ochii noștri»?+ 43  Iată de ce vă spun: Regatul lui Dumnezeu va fi luat de la voi și va fi dat unei națiuni care va produce roadele lui. 44  De asemenea, cel care cade peste această piatră va fi sfărâmat,+ iar cel peste care cade ea va fi zdrobit”.+ 45  Când au auzit ilustrările sale, preoții principali și fariseii au înțeles că vorbea despre ei.+ 46  Și, deși voiau să-l prindă*, se temeau de mulțimi, fiindcă acestea îl considerau profet.+

Note de subsol

Lit. „domnule”.
Lit. „capul unghiului”.
Sau „să-l aresteze”.