După Matei 14:1-36

  • Tăierea capului lui Ioan Botezătorul (1-12)

  • Isus hrănește 5 000 de bărbați (13-21)

  • Isus umblă pe apă (22-33)

  • Vindecări în Ghenezaret (34-36)

14  În timpul acela, Irod*, conducătorul* Galileei, a auzit vestea despre Isus+  și le-a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul. A fost sculat din morți și de aceea poate el să facă aceste lucrări de putere”.+  Irod îl arestase pe Ioan, îl pusese în lanțuri și îl aruncase în închisoare din cauza Irodiadei, soția lui Filip, fratele său.+  Căci Ioan îi zicea: „Nu-ți este permis s-o ai de soție”.+  Dar Irod, deși voia să-l omoare, se temea de mulțime, pentru că oamenii îl considerau pe Ioan profet.+  Însă, în timp ce se sărbătorea ziua de naștere a lui Irod,+ fiica Irodiadei a dansat cu acea ocazie înaintea oaspeților. Lui Irod i-a plăcut atât de mult,+  încât i-a promis cu jurământ că îi va da orice va cere.  Atunci, la îndemnul mamei sale, ea a zis: „Dă-mi aici, pe o tavă, capul lui Ioan Botezătorul”.+  Lucrul acesta l-a mâhnit pe rege, dar, din cauza jurămintelor făcute înaintea invitaților lui*, a poruncit să-i fie dat capul lui Ioan. 10  Și a trimis să i se taie capul lui Ioan în închisoare. 11  Capul lui a fost adus pe o tavă și dat fetei, iar ea i l-a dus mamei sale. 12  Mai târziu, discipolii lui au venit, i-au luat corpul și l-au înmormântat; apoi s-au dus să-l anunțe pe Isus. 13  Auzind aceasta, Isus a plecat de acolo cu barca într-un loc retras, ca să fie singur, dar mulțimile au aflat și au venit după el pe jos din orașe.+ 14  Când a coborât din barcă, a văzut o mare mulțime. I s-a făcut milă de ei+ și i-a vindecat pe bolnavi.+ 15  Dar, când s-a lăsat seara, discipolii săi au venit la el și au zis: „Locul acesta este retras și s-a făcut deja târziu. Dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate și să-și cumpere mâncare”.+ 16  Însă Isus le-a zis: „Nu este nevoie să plece. Dați-le voi ceva să mănânce”. 17  Ei i-au răspuns: „Nu avem aici decât cinci pâini și doi pești”. 18  El a zis: „Aduceți-i aici la mine”. 19  Și a spus mulțimilor să se întindă pe iarbă. Apoi a luat cele cinci pâini și cei doi pești și, ridicându-și privirea spre cer, a spus o rugăciune*;+ după aceea a frânt pâinile și le-a dat discipolilor, iar discipolii, mulțimilor. 20  Astfel, toți au mâncat pe săturate; și au fost strânse bucățile rămase: 12 coșuri pline.+ 21  Cei care au mâncat au fost aproximativ 5 000 de bărbați, precum și femei și copii.+ 22  Și, imediat după aceea, el le-a spus discipolilor să urce în barcă și să meargă înaintea lui pe malul opus, în timp ce el avea să dea drumul mulțimilor.+ 23  După ce a dat drumul mulțimilor, a urcat numai el pe munte ca să se roage.+ Când s-a înserat, era singur acolo. 24  Barca era deja la multe sute de metri* de uscat și era izbită cu putere de valuri, fiindcă vântul le era potrivnic. 25  Dar, în timpul celei de-a patra străji* a nopții, el a venit la ei umblând pe mare. 26  Când l-au văzut umblând pe mare, discipolii s-au tulburat și au zis: „Este o nălucă!”. Și, cuprinși de teamă, au început să țipe. 27  Dar imediat Isus le-a zis: „Curaj! Eu sunt! Nu vă temeți!”.+ 28  Petru i-a răspuns: „Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă”. 29  El a spus: „Vino!”. Atunci Petru a coborât din barcă, a mers pe apă și s-a dus spre Isus. 30  Dar, văzând vijelia, i s-a făcut frică. Și, când a început să se scufunde, a strigat: „Doamne, salvează-mă!”. 31  Întinzându-și imediat mâna, Isus l-a apucat și i-a zis: „Om cu puțină credință, de ce te-ai lăsat pradă îndoielii?”.+ 32  După ce au urcat în barcă, vijelia s-a potolit. 33  Atunci cei din barcă s-au plecat înaintea lui*, zicând: „Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu!”. 34  Și, după ce au traversat marea, au ajuns pe uscat, la Ghenezaret.+ 35  Recunoscându-l, oamenii din locul acela au răspândit vestea în tot ținutul dimprejur și i-au adus la el pe toți cei care erau bolnavi. 36  Și îl implorau să-i lase doar să-i atingă franjurii veșmântului.+ Toți cei care îi atingeau se vindecau complet.

Note de subsol

Adică Irod Antipa. Vezi Glosarul.
Lit. „tetrarhul”.
Sau „celor întinși la masă cu el”.
Sau „a rostit o binecuvântare”.
Lit. „multe stadii”. Un stadiu echivala cu 185 m.
Adică de la aproximativ ora 3 până la răsărit, aproximativ ora 6.
Sau „i-au adus omagiu”.