Salt la conţinut

Salt la cuprins

ÎNTREBAREA 18

Cum poți să te apropii de Dumnezeu?

„O, Ascultător al rugăciunii, la tine vor veni oameni de orice fel.”

Psalmul 65:2

„Încrede-te în Iehova din toată inima ta și nu te bizui pe priceperea ta. Ține seama de el în toate căile tale, și el îți va netezi cărările.”

Proverbele 3:5, 6

„Aceasta înseamnă viața veșnică: să ajungă să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos.”

Ioan 17:3

„[Dumnezeu] nu este departe de niciunul dintre noi.”

Faptele 17:27

„Iată pentru ce continui să mă rog: ca iubirea voastră să crească tot mai mult și să aveți cunoștință exactă și discernământ deplin.”

Filipeni 1:9

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să i-o ceară neîncetat lui Dumnezeu, căci el le dă tuturor cu generozitate și fără să reproșeze, și ea îi va fi dată.”

Iacov 1:5

„Apropiați-vă de Dumnezeu, și el se va apropia de voi! Curățați-vă mâinile, păcătoșilor, și purificați-vă inimile, nehotărâților!”

Iacov 4:8

„Iată ce înseamnă iubirea pentru Dumnezeu: să respectăm poruncile sale. Și poruncile sale nu sunt grele.”

1 Ioan 5:3