După Matei 12:1-50

  • Isus este „Domn al sabatului” (1-8)

  • Este vindecat un om cu o mână atrofiată (9-14)

  • Slujitorul iubit de Dumnezeu (15-21)

  • Demonii sunt scoși cu ajutorul spiritului sfânt (22-30)

  • Păcatul de neiertat (31, 32)

  • „Pomul se cunoaște după rodul lui” (33-37)

  • Semnul lui Iona (38-42)

  • Când un spirit necurat se întoarce (43-45)

  • Mama și frații lui Isus (46-50)

12  Odată, Isus a trecut în sabat printre niște lanuri de grâu. Discipolilor săi li s-a făcut foame și au început să smulgă spice și să mănânce.+  Văzând aceasta, fariseii i-au zis: „Iată! Discipolii tăi fac ce nu este permis în sabat”.+  El le-a spus: „N-ați citit ce a făcut David când lui și oamenilor care erau cu el li s-a făcut foame?+  El a intrat în casa lui Dumnezeu și el și oamenii lui au mâncat pâinile de prezentare,+ deși lui și celor care erau cu el nu le era permis să mănânce, ci numai preoților.+  Sau n-ați citit în Lege că în zilele de sabat preoții de la templu încalcă sabatul și totuși rămân nevinovați?+  Dar vă spun că aici este cineva mai mare decât templul.+  Totuși, dacă ați fi înțeles ce înseamnă: «Îndurare vreau,+ nu jertfe»,+ nu i-ați fi condamnat pe cei nevinovați.  Pentru că Fiul omului este Domn al sabatului”.+  După ce a plecat din locul acela, s-a dus în sinagoga lor; 10  și iată că acolo era un om cu o mână atrofiată*.+ Atunci, ca să-l poată acuza, ei l-au întrebat: „Este permis să vindeci în sabat?”.+ 11  El le-a zis: „Cine dintre voi, dacă are o oaie care cade într-o groapă în sabat, n-o apucă și n-o scoate afară?+ 12  Cu cât mai valoros este un om decât o oaie! Așadar, este permis să faci un lucru bun în sabat”. 13  Apoi i-a zis omului: „Întinde-ți mâna!”. El a întins-o, iar ea s-a vindecat și a devenit ca mâna cealaltă. 14  Dar fariseii au ieșit și au complotat împotriva lui să-l omoare. 15  Aflând aceasta, Isus a plecat de acolo. Mulți l-au urmat,+ iar el i-a vindecat pe toți. 16  Însă le-a poruncit cu fermitate să nu le spună altora cine este el,+ 17  ca să se împlinească ce se spusese prin profetul Isaia: 18  „Iată! Slujitorul meu+ pe care l-am ales, cel iubit de mine, pe care l-am aprobat*!+ Voi pune spiritul meu peste el+ și el va face națiunile să înțeleagă ce este dreptatea. 19  El nu se va certa,+ nu va striga și nimeni nu-i va auzi vocea pe drumurile principale. 20  El nu va zdrobi trestia frântă și nu va stinge fitilul care fumegă,+ până nu va face să triumfe dreptatea. 21  Într-adevăr, în numele său vor spera națiunile”.+ 22  Apoi i-au adus un bărbat demonizat, care era orb și mut. El l-a vindecat, iar omul mut a putut să vorbească și să vadă. 23  Și toate mulțimile erau uluite și ziceau: „Oare să fie el Fiul lui David?”. 24  Auzind aceasta, fariseii au zis: „Omul acesta nu scoate demonii decât cu ajutorul lui Beelzebub*, conducătorul demonilor”.+ 25  Cunoscându-le gândurile, el le-a zis: „Orice regat care se dezbină și se ridică împotriva lui însuși se ruinează și orice oraș sau casă care se dezbină și se ridică împotriva ei înseși nu va dăinui. 26  Tot așa, dacă Satan îl scoate pe Satan, el se dezbină și se ridică împotriva lui însuși. Atunci, cum va putea dăinui regatul lui? 27  Mai mult, dacă eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebub, fiii voștri cu ajutorul cui îi scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 28  Dar, dacă eu scot demonii cu ajutorul spiritului lui Dumnezeu, atunci Regatul lui Dumnezeu a venit deja peste voi*.+ 29  Sau cum poate cineva să pătrundă în casa unui om puternic și să-i ia acestuia bunurile dacă nu-l leagă mai întâi? Abia apoi îi poate jefui casa. 30  Cine nu este de partea mea este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește.+ 31  De aceea, vă spun că orice fel de păcat și de blasfemie li se va ierta oamenilor, dar blasfemia împotriva spiritului nu va fi iertată.+ 32  De exemplu, cel ce spune un cuvânt împotriva Fiului omului va fi iertat,+ dar cel ce vorbește împotriva spiritului sfânt nu va fi iertat, nu, nici în acest sistem*, nici în cel viitor.+ 33  Dacă faceți ca pomul să fie bun, și rodul lui va fi bun, iar dacă faceți ca pomul să fie rău, și rodul lui va fi rău, pentru că pomul se cunoaște după rodul lui.+ 34  Pui de vipere,+ cum puteți să spuneți lucruri bune, când sunteți răi? Căci din plinătatea inimii vorbește gura.+ 35  Omul bun scoate lucruri bune din tezaurul lui bun, dar omul rău scoate lucruri rele din tezaurul lui rău.+ 36  Vă spun că oamenii vor da socoteală+ în Ziua Judecății pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl rostesc, 37  căci prin cuvintele sale va fi cineva declarat drept și prin cuvintele sale va fi condamnat”. 38  Atunci unii scribi și farisei i-au spus: „Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine”.+ 39  El le-a răspuns: „O generație rea și adulteră* caută neîncetat un semn, dar nu i se va da alt semn, decât semnul profetului Iona.+ 40  Căci, așa cum Iona a fost în burta peștelui uriaș trei zile și trei nopți,+ tot așa Fiul omului va fi în inima pământului trei zile și trei nopți.+ 41  La judecată, oamenii din Ninive se vor scula din morți împreună cu această generație și o vor condamna, pentru că ei s-au căit când au auzit mesajul predicat de Iona.+ Dar iată că aici este cineva mai mare decât Iona.+ 42  La judecată, regina sudului va fi sculată din morți împreună cu această generație și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon.+ Dar iată că aici este cineva mai mare decât Solomon.+ 43  Când un spirit necurat iese dintr-un om, el cutreieră prin locuri aride în căutarea unui loc de odihnă, dar nu găsește niciunul.+ 44  Atunci zice: «Mă voi întoarce la casa mea, din care am ieșit». Și, la sosire, găsește casa goală, dar măturată și împodobită. 45  Atunci se duce și ia cu el alte șapte spirite, mai rele decât el, apoi intră și se stabilesc acolo. Starea acelui om ajunge în cele din urmă mai rea decât la început.+ Așa se va întâmpla și cu această generație rea”. 46  În timp ce el le vorbea mulțimilor, au venit mama și frații lui.+ Ei stăteau afară, vrând să-i vorbească.+ 47  Cineva i-a zis: „Iată că mama ta și frații tăi stau afară și vor să-ți vorbească”. 48  El i-a răspuns: „Cine este mama mea și cine sunt frații mei?”. 49  Și, întinzându-și mâna spre discipolii săi, a zis: „Iată-i pe mama mea și pe frații mei!+ 50  Fiindcă cine face voința Tatălui meu, care este în cer, acela îmi este frate, soră și mamă”.+

Note de subsol

Sau „paralizată”.
Sau „sufletul meu l-a aprobat”.
Denumire atribuită lui Satan.
Sau „v-a luat prin surprindere”.
Sau „această eră (epocă)”. Vezi Glosarul, „Sistem(e)”.
Sau „infidelă”.