Salt la conţinut

Salt la cuprins

A7-H

Principalele evenimente din viața lui Isus pe pământ – Ultima parte a serviciului lui Isus, în și lângă Ierusalim (partea a II-a)

TIMPUL

LOCUL

EVENIMENTUL

MATEI

MARCU

LUCA

IOAN

14 nisan

Ierusalim

Isus îl identifică pe Iuda drept trădător și îi spune să plece

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Instituie Cina Domnului (1Co 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Prezice că Petru îl va renega și că apostolii se vor împrăștia

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Promite un ajutor; ilustrarea despre adevărata viță; porunca de a se iubi unii pe alții; ultima rugăciune cu apostolii

     

14:1–17:26

Ghetsimani

Zbuciumul lui Isus; este trădat și arestat

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Ierusalim

Interogat de Ana; judecat de Caiafa și de Sanhedrin; Petru îl reneagă

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Trădătorul Iuda se spânzură (Fa 1:18, 19)

27:3-10

     

Înaintea lui Pilat, apoi a lui Irod și din nou înaintea lui Pilat

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilat caută să-l elibereze, dar evreii îl cer pe Baraba; condamnat la moarte pe stâlpul de tortură

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(vineri, c. ora 15)

Golgota

Moare pe stâlpul de tortură

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Ierusalim

Corpul său este luat de pe stâlp și pus într-un mormânt

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 nisan

Ierusalim

Preoții și fariseii cer să fie păzit mormântul și îl sigilează

27:62-66

     

16 nisan

Ierusalim și împrejurimi; Emaus

Isus este înviat; li se arată de cinci ori discipolilor

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

După 16 nisan

Ierusalim; Galileea

Li se arată de mai multe ori discipolilor (1Co 15:5-7; Fa 1:3-8); le dă instrucțiuni și porunca de a face discipoli

28:16-20

   

20:26–21:25

25 iiar

Muntele Măslinilor, lângă Betania

Înălțarea lui Isus în a 40-a zi de la înviere (Fa 1:9-12)

   

24:50-53