Salt la conţinut

Salt la cuprins

Introducere în Cuvântul lui Dumnezeu

CUM POT FI GĂSITE VERSETELE ÎN BIBLIE

Biblia este alcătuită din 66 de cărți mai mici. Ea este împărțită în două secțiuni: Scripturile ebraico-aramaice („Vechiul Testament”) și Scripturile grecești („Noul Testament”). Fiecare carte biblică este împărțită în capitole și versete. Când este indicată o referință biblică, numărul care apare după numele cărții biblice reprezintă capitolul, iar numărul sau numerele care urmează reprezintă versetul sau versetele. De exemplu, Geneza 1:1 înseamnă Geneza, capitolul 1, versetul 1.