Salt la conţinut

Salt la cuprins

Tabel cu cărțile Bibliei

Cărțile Scripturilor ebraice, scrise înaintea erei noastre (înainte de Cristos)

NUMELE CĂRȚII

SCRIITORUL (SCRIITORII)

LOCUL SCRIERII

ÎNCHEIEREA SCRIERII (Î.E.N.)

PERIOADA LA CARE SE REFERĂ (Î.E.N.)

Geneza

Moise

pustiu

1513

de „la început” până în 1657

Exodul

Moise

pustiu

1512

1657-1512

Leviticul

Moise

pustiu

1512

o lună (1512)

Numerele

Moise

pustiu și câmpiile Moabului

1473

1512-1473

Deuteronomul

Moise

câmpiile Moabului

1473

2 luni (1473)

Iosua

Iosua

Canaan

c. 1450

1473-c. 1450

Judecătorii

Samuel

Israel

c. 1100

c. 1450-c. 1120

Rut

Samuel

Israel

c. 1090

11 ani din perioada judecătorilor

1 Samuel

Samuel; Gad; Natan

Israel

c. 1078

c. 1180-1078

2 Samuel

Gad; Natan

Israel

c. 1040

1077-c. 1040

1 Regi

Ieremia

Iuda

580

c. 1040-911

2 Regi

Ieremia

Iuda și Egipt

580

c. 920-580

1 Cronici

Ezra

Ierusalim (?)

c. 460

după 1 Cronici 9:44: c. 1077-1037

2 Cronici

Ezra

Ierusalim (?)

c. 460

c. 1037-537

Ezra

Ezra

Ierusalim

c. 460

537-c. 467

Neemia

Neemia

Ierusalim

d. 443

456-d. 443

Estera

Mardoheu

Susa, Elam

c. 475

493-c. 475

Iov

Moise

pustiu

c. 1473

peste 140 de ani între 1657 și 1473

Psalmii

David și alții

 

c. 460

 

Proverbele

Solomon; Agur; Lemuel

Ierusalim

c. 717

 

Eclesiastul

Solomon

Ierusalim

î. 1000

 

Cântarea cântărilor

Solomon

Ierusalim

c. 1020

 

Isaia

Isaia

Ierusalim

d. 732

c. 778-d. 732

Ieremia

Ieremia

Iuda; Egipt

580

647-580

Plângerile

Ieremia

lângă Ierusalim

607

 

Ezechiel

Ezechiel

Babilon

c. 591

613-c. 591

Daniel

Daniel

Babilon

c. 536

618-c. 536

Osea

Osea

Samaria (regiunea)

d. 745

î. 804-d. 745

Ioel

Ioel

Iuda

c. 820 (?)

 

Amos

Amos

Iuda

c. 804

 

Obadia

Obadia

 

c. 607

 

Iona

Iona

 

c. 844

 

Mica

Mica

Iuda

î. 717

c. 777-717

Naum

Naum

Iuda

î. 632

 

Habacuc

Habacuc

Iuda

c. 628 (?)

 

Țefania

Țefania

Iuda

î. 648

 

Hagai

Hagai

Ierusalim

520

112 zile (520)

Zaharia

Zaharia

Ierusalim

518

520-518

Maleahi

Maleahi

Ierusalim

d. 443

 

Cărțile Scripturilor grecești, scrise în timpul erei noastre (după Cristos)

NUMELE CĂRȚII

SCRIITORUL

LOCUL SCRIERII

ÎNCHEIEREA SCRIERII (E.N.)

PERIOADA LA CARE SE REFERĂ

Matei

Matei

Israel

c. 41

2 î.e.n.-33 e.n.

Marcu

Marcu

Roma

c. 60-65

29-33 e.n.

Luca

Luca

Cezareea

c. 56-58

3 î.e.n.-33 e.n.

Ioan

apostolul Ioan

Efes sau în apropiere

c. 98

începând de la 1:19, 29-33 e.n.

Faptele

Luca

Roma

c. 61

33-c. 61 e.n.

Romani

Pavel

Corint

c. 56

 

1 Corinteni

Pavel

Efes

c. 55

 

2 Corinteni

Pavel

Macedonia

c. 55

 

Galateni

Pavel

Corint sau Antiohia Siriană

c. 50-52

 

Efeseni

Pavel

Roma

c. 60-61

 

Filipeni

Pavel

Roma

c. 60-61

 

Coloseni

Pavel

Roma

c. 60-61

 

1 Tesaloniceni

Pavel

Corint

c. 50

 

2 Tesaloniceni

Pavel

Corint

c. 51

 

1 Timotei

Pavel

Macedonia

c. 61-64

 

2 Timotei

Pavel

Roma

c. 65

 

Tit

Pavel

Macedonia (?)

c. 61-64

 

Filimon

Pavel

Roma

c. 60-61

 

Evrei

Pavel

Roma

c. 61

 

Iacov

Iacov (fratele lui Isus)

Ierusalim

î. 62

 

1 Petru

Petru

Babilon

c. 62-64

 

2 Petru

Petru

Babilon (?)

c. 64

 

1 Ioan

apostolul Ioan

Efes sau în apropiere

c. 98

 

2 Ioan

apostolul Ioan

Efes sau în apropiere

c. 98

 

3 Ioan

apostolul Ioan

Efes sau în apropiere

c. 98

 

Iuda

Iuda (fratele lui Isus)

Israel (?)

c. 65

 

Revelația (Apocalipsa)

apostolul Ioan

Patmos

c. 96

 

[Nu se cunosc cu exactitate numele scriitorilor unor cărți și locul scrierii lor. Multe date sunt aproximative; „î.” este abrevierea pentru „înainte de”, „d.” este abrevierea pentru „după”, „c.” este abrevierea pentru „circa”.]