Salt la conţinut

Salt la cuprins

ÎNTREBAREA 19

Ce conțin cărțile Bibliei?

SCRIPTURILE EBRAICE („VECHIUL TESTAMENT”)

PENTATEUHUL (5 CĂRȚI):

Geneza, Exodul, Leviticul, Numerele, Deuteronomul

De la creare până la formarea națiunii antice Israel

CĂRȚI ISTORICE (12 CĂRȚI):

Iosua, Judecătorii, Rut

Intrarea israeliților în Țara Promisă și evenimentele care au urmat

1 și 2 Samuel, 1 și 2 Regi, 1 și 2 Cronici

Istoria națiunii Israel până la distrugerea Ierusalimului

Ezra, Neemia, Estera

Istoria evreilor după întoarcerea din exilul babilonian

CĂRȚI POETICE (5 CĂRȚI):

Iov, Psalmii, Proverbele, Eclesiastul, Cântarea cântărilor

Culegeri de cuvinte înțelepte și cântări

CĂRȚI PROFETICE (17 CĂRȚI):

Isaia, Ieremia, Plângerile, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia, Maleahi

Profeții, sau preziceri, referitoare la poporul lui Dumnezeu

SCRIPTURILE GRECEȘTI CREȘTINE („NOUL TESTAMENT”)

EVANGHELIILE (4 CĂRȚI):

Matei, Marcu, Luca, Ioan

Viața și serviciul lui Isus

FAPTELE APOSTOLILOR (1 CARTE):

Formarea congregației creștine și activitatea misionară

SCRISORI (21 DE CĂRȚI):

Romani, 1 și 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 și 2 Tesaloniceni

Scrisori adresate diferitor congregații creștine

1 și 2 Timotei, Tit, Filimon

Scrisori adresate anumitor creștini

Evrei, Iacov, 1 și 2 Petru, 1, 2 și 3 Ioan, Iuda

Alte scrisori adresate creștinilor

REVELAȚIA (APOCALIPSA) (1 CARTE):

Mai multe viziuni profetice primite de apostolul Ioan