Salt la conţinut

Salt la cuprins

A7-D

Principalele evenimente din viața lui Isus pe pământ – Amplul serviciu al lui Isus în Galileea (partea a II-a)

TIMPUL

LOCUL

EVENIMENTUL

MATEI

MARCU

LUCA

IOAN

31 sau 32

Zona Capernaumului

Isus face ilustrări despre Regat

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Marea Galileei

Aflat într-o barcă, potolește o furtună

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Regiunea Gadara

Trimite demonii în porci

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Probabil, Capernaum

Vindecă o femeie care avea o scurgere de sânge; o învie pe fiica lui Iair

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Capernaum (?)

Vindecă doi orbi și un mut

9:27-34

     

Nazaret

Respins din nou în orașul său natal

13:54-58

6:1-5

   

Galileea

Al treilea tur de predicare în Galileea; extinde lucrarea trimițându-i pe apostoli

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberiada

Irod îi taie capul lui Ioan Botezătorul; Irod este nedumerit cu privire la Isus

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, în apropierea Paștelui (Ioan 6:4)

Capernaum (?); la N-E de Marea Galileei

Apostolii se întorc din turul de predicare; Isus hrănește 5 000 de bărbați

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

La N-E de Marea Galileei; Ghenezaret

Oamenii încearcă să-l facă rege; Isus umblă pe mare; îi vindecă pe mulți

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Capernaum

Isus spune că este „pâinea vieții”; mulți se poticnesc și îl părăsesc

     

6:22-71

32, după Paște

Probabil, Capernaum

Demască tradițiile omenești

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenicia; Decapole

O vindecă pe fiica unei femei siro-feniciene; hrănește 4 000 de bărbați

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Nu dă alt semn, decât semnul lui Iona

15:39–16:4

8:10-12