Salt la conţinut

Versete biblice explicate

Află înțelesul corect al unor expresii și versete biblice bine cunoscute. Descoperă mai multe despre contextul versetelor pe care le citești. Aprofundează-ți înțelegerea cu ajutorul explicațiilor din notele de subsol și al referințelor marginale.

Explicație pentru Geneza 1:1 – „La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul”

Ce adevăruri importante reies din cuvintele introductive din Biblie?

Explicație pentru Exodul 20:12 – „Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta”

Adăugând o promisiune acestei porunci, Dumnezeu le-a dat slujitorilor săi un motiv în plus să o respecte.

Explicație pentru Iosua 1:9 – „Fii puternic și curajos”

Ce te poate ajuta să fii curajos și tare în pofida situațiilor dificile și a obstacolelor aparent de netrecut?

Explicație pentru Psalmul 23:4 – „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții”

Cum se îngrijește Dumnezeu de slujitorii săi chiar și în cele mai întunecate perioade din viața lor?

Explicație la Psalmul 37:4 – „La DOMNUL află-ți bucuria”

Cum ne ajută acest psalm să dobândim înțelepciune și să devenim genul de persoane pe care Dumnezeu le aprobă?

Explicație pentru Proverbele 3:5, 6 – „Nu te sprijini pe înțelepciunea ta”

Cum poți arăta că te încrezi în Dumnezeu mai mult decât în tine?

Explicație pentru Proverbele 16:3 – „Încredințează-ți Domnului lucrările”

Care sunt două motive pentru care oamenii trebuie să apeleze la Dumnezeu pentru îndrumare când iau decizii?

Explicație pentru Proverbele 17:17 – „Prietenul iubește oricând”

Acest proverb conține o frumoasă descriere a unui prieten adevărat.

Explicație pentru Proverbele 22:6 – „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze”

Ce este „calea” pe care un copil ar trebui să meargă? Diferă ea de la o persoană la alta?

Explicație pentru Eclesiastul 3:11 – „El a făcut orice lucru frumos la timpul lui”

Printre lucrările frumoase ale lui Dumnezeu nu se numără doar lucrurile create de el. Ce poate însemna pentru tine acest lucru?

Explicație pentru Isaia 26:3 – „Tu vei păzi în pace desăvârșită mintea care se sprijină pe Tine”

Este posibil să simțim o pace desăvârșită? Ce înseamnă expresia „mintea care se sprijină pe Tine”?

Explicație pentru Isaia 40:31 – „Cei ce speră în Iehova își înnoiesc puterea”

De ce compară Scripturile o persoană care primește putere de la Dumnezeu cu o acvilă care se înalță în zbor?

Explicație pentru Isaia 41:10 – „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine!”

Folosind trei expresii, Iehova își asigură slujitorii loiali de sprijinul său.

Explicație pentru Isaia 42:8 – „Eu sunt Domnul”

Care este numele pe care și l-a dat Dumnezeu?

Explicație pentru Ieremia 11:11 – „Voi aduce asupra lor răul”

A adus Dumnezeu „răul” asupra poporului său sau doar l-a permis?

Explicație pentru Ieremia 33:3 – „Strigă către Mine și-ți voi răspunde”

Dumnezeu a promis că le va dezvălui „lucruri mari și de neînțeles” celor care acceptau această invitație. Despre ce lucruri era vorba? Este această invitație valabilă și azi?

Explicație pentru Mica 6:8 – „Să umbli smerit cu Dumnezeul tău”

Acest verset rezumă în trei expresii semnificative ce așteaptă Dumnezeu de la noi.

Explicație pentru Matei 6:33 – „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu”

A vrut Isus să spună că creștinii nu trebuie să muncească pentru a-și câștiga existența?

Explicație pentru Matei 6:34 – ‘Nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine’

Isus nu a dorit să transmită ideea că nu trebuie să ne facem planuri de viitor.

Explicație pentru Matei 11:28-30 – „Veniți la Mine . . . și Eu vă voi da odihnă”

A promis Isus o eliberare imediată de toate problemele apăsătoare și nedreptățile?

Explicație pentru Marcu 1:15 – „Regatul lui Dumnezeu s-a apropiat”

Citește Marcu 1:15 din diferite traduceri ale Bibliei. Citește versetul în context, împreună cu referințele marginale. Află semnificația acestui verset biblic.

Explicație pentru Marcu 11:24 – „Orice veți cere în rugăciune, să credeți că ați și primit”

Cum ne pot ajuta sfaturile lui Isus referitoare la credință și rugăciune să facem față problemelor din prezent?

Explicație pentru Luca 1:37 – „Căci nimic nu este cu neputință la Dumnezeu”

Nimic nu-l poate împiedica pe Dumnezeul Atotputernic să-și îndeplinească promisiunile. Ce înseamnă asta pentru tine?

Explicație pentru Luca 2:14 – „Pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!”

Ce însemnătate au aceste cuvinte pentru oamenii din prezent?

Explicație pentru Ioan 1:1 – „La început era Cuvântul”

Acest verset dezvăluie detalii despre viața lui Isus Cristos înainte de a veni ca om pe pământ.

Explicație pentru Ioan 3:16 – „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea”

Cum a arătat Iehova Dumnezeu că ne iubește pe fiecare și că dorește să trăim veșnic?

Explicație pentru Ioan 14:6 – „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”

De ce o persoană care dorește să i se închine lui Iehova trebuie să recunoască rolul important pe care îl are Isus?

Explicație pentru Ioan 14:27 – „Pace vă las vouă”

Ce fel de pace le-a lăsat, sau le-a dat, Isus adevăraților săi continuatori? Cum putem primi și noi această pace?

Explicație pentru Ioan 15:13 –„Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta”

Cum pot continuatorii lui Isus să manifeste iubirea pe care el a arătat-o?

Explicație pentru Ioan 16:33 – „Eu am biruit lumea”

În ce fel cuvintele lui Isus le-au dat discipolilor săi asigurarea că și ei pot să-i rămână plăcuți lui Dumnezeu?

Explicație pentru Faptele 1:8 – „Veți primi putere”

Ce fel de putere le-a promis Isus continuatorilor săi și ce aveau să realizeze aceștia cu ajutorul ei?

Explicație pentru Romani 5:8 – „Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi”

Având în vedere că oamenii tind să gândească și să acționeze contrar normelor drepte ale lui Dumnezeu, cum ne putem bucura de o relație strânsă cu el acum și pentru eternitate?

Explicație pentru Romani 6:23 – „Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică”

Niciun om păcătos nu poate câștiga salvarea. Însă putem primi darul vieții veșnice oferit de Dumnezeu. În ce mod?

Explicație pentru Romani 10:13 – ‘A chema numele Domnului’

Dumnezeu le acordă tuturor oamenilor, indiferent de naționalitate, rasă ori poziție socială, posibilitatea de a fi salvați și de a dobândi viață veșnică.

Explicație pentru Romani 12:12 – „Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune”

Cum pot creștinii să rămână fermi în credință, în pofida persecuției sau a altor dificultăți?

Explicație pentru Romani 15:13 – „Dumnezeul speranței să vă umple cu toată bucuria și pacea”

Ce legătură există între bucurie, pace, speranță și spiritul sfânt?

Explicație pentru 1 Corinteni 10:13 – „Dumnezeu este de încredere”

În ce moduri își demonstrează Dumnezeu fidelitatea când trecem prin încercări?

Explicație pentru 2 Corinteni 12:9 – „Harul Meu îți este de ajuns”

Apostolul Pavel a avut parte din plin de bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu. Cum putem avea și noi parte de ea?

Explicație pentru Galateni 6:9 – „Să nu obosim făcând binele”

Ce răsplată vor primi creștinii care continuă să facă ce este bine?

Explicație pentru Efeseni 3:20 – „[Dumnezeu] este în stare să facă toate peste măsură de abundent, peste tot ce cerem sau gândim”

În ce moduri le răspunde Dumnezeu slujitorilor săi la rugăciuni și le împlinește speranțele?

Explicație pentru Filipeni 4:6, 7 – „Nu vă îngrijorați de nimic”

Ce tipuri de rugăciune îi pot ajuta pe închinătorii lui Dumnezeu să se elibereze de îngrijorare și să primească pace interioară?

Explicație pentru Filipeni 4:13 – „Pot totul în Cristos, care mă întărește”

Ce a vrut să spună apostolul Pavel când a scris că avea să primească putere „pentru toate lucrurile”?

Explicație pentru Coloseni 3:23 – „Orice ați face, lucrați din toată inima”

Ce legătură are atitudinea unui creștin față de muncă cu relația lui cu Dumnezeu?

Explicație pentru 2 Timotei 1:7 – „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică”

Cum ajută Dumnezeu o persoană să-și învingă teama și să aibă curajul de a face ce este drept?

Explicație pentru Evrei 4:12 – „Cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ”

Îi permiți cuvântului lui Dumnezeu să acționeze în viața ta? Ce arată asta despre tine?

Evrei 11:1 – „Credința este siguranță cu privire la cele nădăjduite”

Cât de puternică și de importantă este adevărata credință?

Explicație pentru 1 Petru 5:6, 7 – „Smeriți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu. . . . Lăsați toate grijile în seama Lui”

Ce înseamnă să ne lăsăm grijile în seama lui Dumnezeu și ce foloase avem dacă facem asta?

Explicație pentru Revelația 21:1 – „Un cer nou și un pământ nou”

Ce indicii ne oferă Biblia pentru a înțelege semnificația acestui verset?

Explicație pentru Revelația 21:4 – „El va șterge orice lacrimă”

Acest verset conține o promisiune minunată despre viitor.