Salt la conţinut

Versete biblice explicate

Află înțelesul corect al unor expresii și versete biblice bine cunoscute. Descoperă mai multe despre contextul versetelor pe care le citești. Aprofundează-ți înțelegerea cu ajutorul explicațiilor din notele de subsol și al referințelor marginale.

Explicație pentru Geneza 1:1 – „La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul”

Ce adevăruri importante reies din cuvintele introductive din Biblie?

Explicație pentru Exodul 20:12 – „Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta”

Adăugând o promisiune acestei porunci, Dumnezeu le-a dat slujitorilor săi un motiv în plus să o respecte.

Explicație pentru Iosua 1:9 – „Fii puternic și curajos”

Ce te poate ajuta să fii curajos și tare în pofida situațiilor dificile și a obstacolelor aparent de netrecut?

Explicație pentru Psalmul 23:4 – „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții”

Cum se îngrijește Dumnezeu de slujitorii săi chiar și în cele mai întunecate perioade din viața lor?

Explicație pentru Proverbele 3:5, 6 – „Nu te sprijini pe înțelepciunea ta”

Cum poți arăta că te încrezi în Dumnezeu mai mult decât în tine?

Explicație pentru Isaia 40:31 – „Cei ce speră în Iehova își înnoiesc puterea”

De ce compară Scripturile o persoană care primește putere de la Dumnezeu cu o acvilă care se înalță în zbor?

Explicație pentru Isaia 41:10 – „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine!”

Folosind trei expresii, Iehova își asigură slujitorii loiali de sprijinul său.

Explicație pentru Isaia 42:8 – „Eu sunt Domnul”

Care este numele pe care și l-a dat Dumnezeu?

Explicație pentru Mica 6:8 – „Să umbli smerit cu Dumnezeul tău”

Acest verset rezumă în trei expresii semnificative ce așteaptă Dumnezeu de la noi.

Explicație pentru Matei 6:33 – „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu”

A vrut Isus să spună că creștinii nu trebuie să muncească pentru a-și câștiga existența?

Explicație pentru Matei 6:34 – ‘Nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine’

Isus nu a dorit să transmită ideea că nu trebuie să ne facem planuri de viitor.

Explicație pentru Matei 11:28-30 – „Veniți la Mine . . . și Eu vă voi da odihnă”

A promis Isus o eliberare imediată de toate problemele apăsătoare și nedreptățile?

Explicație pentru Marcu 1:15 – „Regatul lui Dumnezeu s-a apropiat”

Citește Marcu 1:15 din diferite traduceri ale Bibliei. Citește versetul în context, împreună cu referințele marginale. Află semnificația acestui verset biblic.

Explicație pentru Ioan 1:1 – „La început era Cuvântul”

Acest verset dezvăluie detalii despre viața lui Isus Cristos înainte de a veni ca om pe pământ.

Explicație pentru Ioan 3:16 – „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea”

Cum a arătat Iehova Dumnezeu că ne iubește pe fiecare și că dorește să trăim veșnic?

Explicație pentru Ioan 14:6 – „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”

De ce o persoană care dorește să i se închine lui Iehova trebuie să recunoască rolul important pe care îl are Isus?

Explicație pentru Ioan 16:33 – „Eu am biruit lumea”

În ce fel cuvintele lui Isus le-au dat discipolilor săi asigurarea că și ei pot să-i rămână plăcuți lui Dumnezeu?

Explicație pentru Romani 5:8 – „Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi”

Având în vedere că oamenii tind să gândească și să acționeze contrar normelor drepte ale lui Dumnezeu, cum ne putem bucura de o relație strânsă cu el acum și pentru eternitate?

Explicație pentru Romani 10:13 – ‘A chema numele Domnului’

Dumnezeu le acordă tuturor oamenilor, indiferent de naționalitate, rasă ori poziție socială, posibilitatea de a fi salvați și de a dobândi viață veșnică.

Explicație pentru Romani 15:13 – „Dumnezeul speranței să vă umple cu toată bucuria și pacea”

Ce legătură există între bucurie, pace, speranță și spiritul sfânt?

Explicație pentru Filipeni 4:6, 7 – „Nu vă îngrijorați de nimic”

Ce tipuri de rugăciune îi pot ajuta pe închinătorii lui Dumnezeu să se elibereze de îngrijorare și să primească pace interioară?

Explicație pentru Filipeni 4:13 – „Pot totul în Cristos, care mă întărește”

Ce a vrut să spună apostolul Pavel când a scris că avea să primească putere „pentru toate lucrurile”?

Explicație pentru 2 Timotei 1:7 – „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică”

Cum ajută Dumnezeu o persoană să-și învingă teama și să aibă curajul de a face ce este drept?

Evrei 11:1 – „Credința este siguranță cu privire la cele nădăjduite”

Cât de puternică și de importantă este adevărata credință?