Salt la conţinut

VERSETE BIBLICE EXPLICATE

Isaia 42:8 – „Eu sunt Domnul”

Isaia 42:8 – „Eu sunt Domnul”

 „Eu sunt Iehova. Acesta este numele meu. Eu nu voi da gloria mea altuia, nici lauda mea chipurilor cioplite.” (Isaia 42:8, Traducerea lumii noi)

 „Eu sunt Domnul și acesta este numele Meu. Nu voi da nimănui slava Mea și nici chipurilor cioplite cinstirea mea.” (Isaia 42:8, Biblia sinodală, 2001)

Semnificația versetului

 Dumnezeu ne spune care este numele lui și că nu își împarte gloria, sau onoarea, cu idolii.

 Dumnezeu și-a dat acest nume, care în limba română este redat, în general, prin „Iehova”. a (Exodul 3:14, 15) Cu toate că numele divin apare de aproape 7 000 de ori în Vechiul Testament (Scripturile ebraico-arameice), în multe traduceri, el a fost înlocuit cu titlul „Domnul” (scris uneori cu majuscule). Un exemplu este în Psalmul 110:1, care se referă, în mod profetic, și la Iehova, și la Isus. În Biblia Sinodală citim: „Zis-a Domnul [Iehova] Domnului meu [Isus]”. (Faptele 2:34-36) Traducerea lumii noi înlătură orice confuzie folosind numele divin în locul în care trebuia să apară. Versetul este redat astfel: „Iehova i-a zis Domnului meu: «Stai la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi ca scăunel pentru picioarele tale»”.

 Mai mulți erudiți consideră că numele divin înseamnă „El face să devină”. Numai adevăratul Dumnezeu poate purta acest nume, întrucât numai el poate face ca el sau creația sa să devină orice este necesar pentru îndeplinirea scopului său.

 Fiind Creatorul nostru și singurul Dumnezeu adevărat, Iehova merită devoțiunea noastră exclusivă. Nimeni și nimic nu trebuie să devină obiectul închinării noastre, nici măcar idolii și icoanele. (Exodul 20:2-6; 34:14; 1 Ioan 5:21)

Contextul versetului

 La începutul capitolului 42 din Isaia, Iehova a prezis lucrarea ‘alesului său’. Dumnezeu a spus că acest slujitor aprobat „va aduce națiunilor dreptatea”. (Isaia 42:1) Cu privire la această promisiune, Dumnezeu a declarat: „Lucrurile dintâi s-au împlinit. Acum vă spun lucruri noi. Vă vorbesc despre ele înainte să apară”. (Isaia 42:9) Profeția despre alesul lui Dumnezeu s-a împlinit secole mai târziu, când Mesia, sau Cristos, a venit pe pământ și și-a înfăptuit serviciul. (Matei 3:16, 17; 12:15-21)

Isaia 42:8 în alte traduceri

 „Eu sunt Iehova; acesta este numele meu; și nu voiu da mărirea mea altuia, nici lauda mea chipuriloru cioplite.” (Sânta Scriptură, 1874)

 „Eu sunt Iehova; acesta este numele Meu; și nu voi da gloria Mea altuia, nici lauda Mea chipurilor cioplite.” (A Literal Translation of the Bible)

a Numele lui Dumnezeu în ebraică este format din patru consoane, YHWH. Unele traduceri în română redau numele lui Dumnezeu prin forma „Iahve”. Pentru mai multe informații, vezi Apendicele A4, „Numele divin în Scripturile ebraice”, din Biblia – Traducerea lumii noi.