După Matei 8:1-34

  • Este vindecat un lepros (1-4)

  • Credința unui centurion (5-13)

  • Isus îi vindecă pe mulți în Capernaum (14-17)

  • Ce înseamnă a-l urma pe Isus (18-22)

  • Isus potolește o furtună (23-27)

  • Isus trimite demonii în porci (28-34)

8  După ce a coborât de pe munte, l-au urmat mari mulțimi.  Și iată că s-a apropiat un lepros și s-a plecat înaintea lui*, zicând: „Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți”.+  Atunci el și-a întins mâna, l-a atins și a zis: „Vreau! Fii curățat!”.+ Și imediat a fost curățat de lepră.+  Isus i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui,+ ci du-te, arată-te preotului+ și oferă darul pe care l-a stabilit Moise,+ ca mărturie pentru ei*”.  Când a intrat în Capernaum, a venit la el un centurion și l-a implorat:+  „Domnule, slujitorul meu zace în casă paralizat și suferă cumplit”.  El i-a zis: „Voi veni la tine și îl voi vindeca”.  Centurionul a răspuns: „Domnule, nu sunt demn să te primesc sub acoperișul meu; spune doar un cuvânt și slujitorul meu se va vindeca.  Pentru că și eu sunt un om aflat sub autoritatea altora și am soldați în subordine; și îi spun unuia: «Du-te!» și se duce, și altuia: «Vino!» și vine, și sclavului meu: «Fă asta!» și face”. 10  Când a auzit aceasta, Isus a rămas uimit și le-a zis celor care îl urmau: „Adevărat vă spun că la nimeni în Israel n-am găsit o credință atât de mare.+ 11  Dar vă spun că vor veni mulți de la est și de la vest și vor sta* la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob în Regatul cerurilor,+ 12  în timp ce fiii Regatului vor fi aruncați în întunericul de afară. Acolo vor plânge și vor scrâșni din dinți”.+ 13  Apoi Isus i-a zis centurionului: „Du-te! Să ți se facă potrivit credinței pe care ai arătat-o!”.+ Și slujitorul s-a vindecat chiar în acel moment.+ 14  Când a intrat în casa lui Petru, Isus a văzut că soacra acestuia+ zăcea în pat cu febră.+ 15  Atunci i-a atins mâna+ și febra a lăsat-o, iar ea s-a ridicat și a început să-i slujească. 16  După ce s-a înserat, au fost aduși la el mulți demonizați, iar el a scos spiritele cu un cuvânt și i-a vindecat pe toți cei care erau bolnavi, 17  ca să se împlinească ce se spusese prin profetul Isaia: „El a luat bolile noastre și a purtat suferințele noastre”.+ 18  Când a văzut mulțimea din jurul lui, Isus le-a poruncit discipolilor să treacă împreună cu el pe celălalt mal.+ 19  Și un scrib s-a apropiat și i-a zis: „Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge”.+ 20  Dar Isus i-a spus: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și pună capul”.+ 21  Apoi unul dintre discipoli i-a zis: „Doamne, lasă-mă mai întâi să mă duc și să-mi înmormântez tatăl”.+ 22  Isus i-a spus: „Continuă să mă urmezi și lasă morții să-și înmormânteze morții”.+ 23  Apoi el s-a urcat într-o barcă, iar discipolii săi l-au urmat.+ 24  Și iată că pe mare s-a iscat o furtună puternică, astfel că valurile au acoperit barca. Dar Isus dormea.+ 25  Ei au venit și l-au trezit zicând: „Doamne, salvează-ne, fiindcă murim!”. 26  Dar el le-a zis: „De ce vă este atât de frică, oameni cu puțină credință?”.+ Apoi s-a ridicat, a certat vânturile și marea și s-a așternut o liniște adâncă.+ 27  Atunci discipolii au rămas uimiți și au zis: „Ce fel de om este acesta? Până și vânturile și marea îl ascultă”. 28  Când a ajuns pe celălalt țărm, în regiunea gadarenilor, i-au ieșit înainte doi demonizați, care veneau dintre morminte*.+ Erau atât de violenți, încât nimeni nu avea curaj să treacă pe drumul acela. 29  Și iată că ei strigau: „Ce-avem noi de-a face cu tine, Fiu al lui Dumnezeu?+ Ai venit aici ca să ne chinui+ înainte de timpul fixat?”.+ 30  În depărtare, era o turmă mare de porci care păștea.+ 31  Și demonii l-au implorat: „Dacă ne scoți, trimite-ne în turma de porci”.+ 32  El le-a zis: „Duceți-vă!”. Ei au ieșit și au intrat în porci și iată că toată turma s-a repezit spre malul abrupt, a căzut în mare și a pierit în ape. 33  Atunci păzitorii turmei au luat-o la fugă și, intrând în oraș, au povestit totul, inclusiv cele întâmplate cu demonizații. 34  Și iată că toți locuitorii orașului au ieșit ca să-l întâlnească pe Isus, iar când l-au văzut, l-au rugat insistent să plece din regiunea lor.+

Note de subsol

Sau „i-a adus omagiu”.
Probabil cu referire la preoți.
Sau „se vor întinde”.
Sau „mormintele de amintire”.