După Matei 20:1-34

  • Lucrătorii la vie primesc aceeași plată (1-16)

  • Isus prezice din nou moartea sa (17-19)

  • Cererea pentru locuri importante în Regat (20-28)

    • Isus, o răscumpărare pentru mulți (28)

  • Sunt vindecați doi orbi (29-34)

20  Căci Regatul cerurilor este asemenea stăpânului unei case care a ieșit dis-de-dimineață să angajeze lucrători la via lui.+  După ce s-a înțeles cu lucrătorii să le dea un dinar* pe zi, i-a trimis în vie.  Pe la ceasul al treilea* a ieșit din nou și a văzut alți oameni care stăteau în piață fără să fi primit de lucru.  Și le-a zis: «Duceți-vă și voi în vie și vă voi da ce se cuvine».  Și ei s-au dus. El a ieșit din nou pe la ceasul al șaselea* și pe la ceasul al nouălea* și a făcut la fel.  În cele din urmă, pe la ceasul al 11-lea*, a ieșit și a găsit alți oameni care stăteau acolo și i-a întrebat: «De ce ați stat aici toată ziua și n-ați lucrat nimic?».  Ei i-au răspuns: «Pentru că nu ne-a angajat nimeni». Atunci el le-a zis: «Duceți-vă și voi în vie».  Când s-a înserat, stăpânul viei i-a zis administratorului său: «Cheamă-i pe lucrători și dă-le plata,+ începând cu ultimul și terminând cu primul».  Când au venit cei care au fost angajați la ceasul al 11-lea, au primit câte un dinar*. 10  Astfel, când au venit primii, s-au gândit că vor primi mai mult, dar și ei au fost plătiți tot cu câte un dinar*. 11  Când l-au primit, au început să murmure împotriva stăpânului casei 12  și au zis: «Cei din urmă au lucrat numai o oră și totuși i-ai făcut egali cu noi, care am muncit din greu toată ziua și am suportat arșița!». 13  Dar el i-a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai înțeles cu mine pentru un dinar*?+ 14  Ia ce este al tău și du-te. Eu vreau să le dau celor din urmă la fel ca ție. 15  Nu am dreptul să fac ce vreau cu ce este al meu? Sau este ochiul tău invidios* pentru că eu sunt bun*?».+ 16  Astfel, cei din urmă vor fi cei dintâi, iar cei dintâi vor fi cei din urmă”.+ 17  În timp ce urca la Ierusalim, Isus i-a luat deoparte pe cei 12 discipoli și le-a zis pe drum:+ 18  „Iată că urcăm la Ierusalim și Fiul omului va fi predat preoților principali și scribilor. Ei îl vor condamna la moarte+ 19  și îl vor preda oamenilor națiunilor ca să fie batjocorit, biciuit și țintuit pe stâlp;+ iar a treia zi va fi sculat din morți”.+ 20  Atunci mama fiilor lui Zebedei+ s-a apropiat de el cu fiii ei și s-a plecat înaintea lui*, vrând să-i ceară ceva.+ 21  El a întrebat-o: „Ce dorești?”. Ea i-a răspuns: „Poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga ta, în Regatul tău”.+ 22  Isus a spus: „Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu?”.+ Ei i-au zis: „Putem”. 23  El le-a zis: „Veți bea într-adevăr paharul meu,+ dar a sta la dreapta și la stânga mea nu este ceva ce eu pot să dau, ci aceste locuri le aparțin celor cărora li le-a pregătit Tatăl meu”.+ 24  Când ceilalți zece au aflat ce făcuseră cei doi frați, s-au indignat.+ 25  Dar Isus i-a chemat pe toți la el și a zis: „Așa cum știți, conducătorii națiunilor stăpânesc peste ele și cei mari exercită autoritate asupra lor.+ 26  Între voi nu trebuie să fie așa,+ ci oricine vrea să fie mare printre voi trebuie să fie slujitorul vostru+ 27  și oricine vrea să fie primul printre voi trebuie să fie sclavul vostru.+ 28  Nici Fiul omului n-a venit să i se slujească, ci să slujească+ și să-și dea viața* ca răscumpărare pentru mulți*”.+ 29  În timp ce ieșeau din Ierihon, o mare mulțime îl urma pe Isus. 30  Doi orbi care stăteau la marginea drumului au auzit că Isus trecea pe acolo și au strigat: „Doamne, Fiul lui David, îndură-te de noi!”.+ 31  Dar mulțimea i-a mustrat, spunându-le să tacă. Însă ei au strigat și mai tare: „Doamne, Fiul lui David, îndură-te de noi!”. 32  Atunci Isus s-a oprit, i-a chemat și a zis: „Ce vreți să fac pentru voi?”. 33  Ei i-au spus: „Doamne, să ni se deschidă ochii!”. 34  Făcându-i-se milă, Isus le-a atins ochii+ și imediat ei și-au recăpătat vederea; și l-au urmat.

Note de subsol

Adică aproximativ ora 9.
Adică aproximativ ora 12.
Adică aproximativ ora 15.
Adică aproximativ ora 17.
Lit. „rău”.
Sau „generos”.
Sau „i-a adus omagiu”.
Sau „sufletul”.
Sau „în schimbul multora”.