După Matei 1:1-25

  • Genealogia lui Isus Cristos (1-17)

  • Nașterea lui Isus (18-25)

1  Aceasta este cartea istoriei* lui Isus Cristos*, fiul lui David,+ fiul lui Avraam:+   Lui Avraam i s-a născut Isaac;+lui Isaac i s-a născut Iacob;+lui Iacob i s-au născut Iuda+ și frații lui;   lui Iuda i s-au născut Pereț și Zerah+ prin Tamar;lui Pereț i s-a născut Hețron;+lui Hețron i s-a născut Ram;+   lui Ram i s-a născut Aminadab;lui Aminadab i s-a născut Nahșon;+lui Nahșon i s-a născut Salmon;   lui Salmon i s-a născut Boaz prin Rahav;+lui Boaz i s-a născut Obed prin Rut;+lui Obed i s-a născut Iese;+   lui Iese i s-a născut David,+ regele. Lui David i s-a născut Solomon+ prin soția lui Urie;   lui Solomon i s-a născut Roboam;+lui Roboam i s-a născut Abiia;lui Abiia i s-a născut Asa;+   lui Asa i s-a născut Iosafat;+lui Iosafat i s-a născut Ioram;+lui Ioram i s-a născut Ozia;   lui Ozia i s-a născut Iotam;+lui Iotam i s-a născut Ahaz;+lui Ahaz i s-a născut Ezechia;+ 10  lui Ezechia i s-a născut Manase;+lui Manase i s-a născut Amon;+lui Amon i s-a născut Iosia;+ 11  lui Iosia+ i s-au născut Ieconia+ și frații lui în perioada deportării în Babilon.+ 12  După deportarea în Babilon, lui Ieconia i s-a născut Șealtiel;lui Șealtiel i s-a născut Zorobabel;+ 13  lui Zorobabel i s-a născut Abiud;lui Abiud i s-a născut Eliachim;lui Eliachim i s-a născut Azor; 14  lui Azor i s-a născut Țadoc;lui Țadoc i s-a născut Achim;lui Achim i s-a născut Eliud; 15  lui Eliud i s-a născut Eleazar;lui Eleazar i s-a născut Matan;lui Matan i s-a născut Iacob; 16  lui Iacob i s-a născut Iosif, soțul Mariei, cea din care s-a născut Isus,+ care este numit Cristos.+ 17  Așadar, de la Avraam până la David au fost în total 14 generații, de la David până la deportarea în Babilon, 14 generații, iar de la deportarea în Babilon până la Cristos, 14 generații. 18  Iată cum a avut loc nașterea lui Isus Cristos: În perioada în care mama sa, Maria, îi era promisă în căsătorie lui Iosif, ea a rămas însărcinată prin spiritul sfânt*+ înainte ca ei să fie împreună. 19  Dar Iosif, soțul ei, care era drept și nu voia să o facă de rușine în public, s-a gândit să divorțeze de ea în secret.+ 20  Însă, după ce a reflectat la aceste lucruri, iată că i s-a arătat în vis îngerul lui Iehova*, care i-a zis: „Iosif, fiul lui David, nu te teme s-o iei acasă pe Maria, soția ta, fiindcă ceea ce a fost conceput în ea este lucrarea spiritului sfânt.+ 21  Ea va naște un fiu, iar tu îi vei pune numele Isus*,+ căci el își va salva poporul eliberându-i de păcatele lor”.+ 22  De fapt, toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce spusese Iehova* prin profetul său: 23  „Iată că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și i se va pune numele Emanuel”,+ care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.+ 24  Apoi Iosif s-a trezit din somn și a făcut așa cum îi spusese îngerul lui Iehova*: a luat-o acasă pe soția sa. 25  Dar n-a avut relații intime cu ea până când a născut copilul.+ Și el i-a pus numele Isus.+

Note de subsol

Sau „genealogiei”.
Sau „Mesia”, „Unsul”.
Sau „forța activă”.
Aceasta este prima dintre cele 237 de ocurențe în care numele divin, „Iehova”, apare în textul Scripturilor grecești creștine al acestei versiuni. Vezi Ap. A5.
Corespunde numelui ebraic „Ieșua”, sau „Iosua”, care înseamnă „Iehova este salvare”.