După Matei 24:1-51

 • SEMNUL PREZENȚEI LUI CRISTOS (1-51)

  • Războaie, lipsuri de alimente, cutremure (7)

  • Vestea bună va fi predicată (14)

  • Marele necaz (21, 22)

  • Semnul Fiului omului (30)

  • Smochinul (32-34)

  • Ca în zilele lui Noe (37-39)

  • „Vegheați” (42-44)

  • Sclavul fidel; dacă sclavul este rău (45-51)

24  În timp ce Isus pleca de la templu, discipolii săi s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului.  Atunci el le-a zis: „Vedeți toate acestea? Adevărat vă spun că nicidecum nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată”.+  În timp ce stătea pe Muntele Măslinilor, discipolii s-au dus la el, deoparte, și i-au zis: „Spune-ne: Când vor avea loc aceste lucruri și care va fi semnul prezenței* tale+ și al încheierii sistemului*?”.+  Isus le-a răspuns: „Aveți grijă ca nimeni să nu vă înșele,+  pentru că vor veni mulți în numele meu, zicând: «Eu sunt Cristosul», și îi vor înșela pe mulți.+  Veți auzi de războaie și de vești despre războaie. Vedeți să nu vă tulburați, fiindcă aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul.+  Căci se va ridica națiune contra națiune și regat contra regat,+ vor fi lipsuri de alimente+ și cutremure de pământ dintr-un loc în altul.+  Toate acestea sunt începutul durerilor*.  Atunci oamenii vă vor persecuta*+ și vă vor omorî+ și veți fi urâți de toate națiunile din cauza numelui meu.+ 10  De asemenea, atunci mulți se vor poticni*, se vor trăda unii pe alții și se vor urî unii pe alții. 11  Se vor ridica mulți profeți falși și îi vor înșela pe mulți,+ 12  iar, din cauza înmulțirii nelegiuirii, iubirea celor mai mulți se va răci. 13  Dar cine va persevera până la sfârșit va fi salvat.+ 14  Această veste bună despre Regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate națiunile.+ Și atunci va veni sfârșitul. 15  Când veți vedea deci lucrul dezgustător care cauzează pustiire – despre care a vorbit profetul Daniel – stând într-un loc sfânt+ (cititorul să-și folosească discernământul), 16  atunci cei din Iudeea să fugă la munți.+ 17  Cine este pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia lucrurile din casă 18  și cine este pe ogor să nu se întoarcă să-și ia mantia. 19  Vai de femeile însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea! 20  Rugați-vă neîncetat ca fuga voastră să nu fie iarna, nici în zi de sabat. 21  Căci atunci va fi un necaz mare,+ cum n-a mai fost de la începutul lumii până acum, nu, și nici nu va mai fi.+ 22  De fapt, dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni* n-ar fi salvat; dar, de dragul celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.+ 23  Dacă cineva vă va zice atunci: «Iată! Cristosul este aici!»+ sau «Este acolo!», să nu credeți.+ 24  Căci se vor ridica Cristoși falși și profeți falși+ și vor face semne mari și minuni ca să-i înșele,+ dacă s-ar putea, chiar și pe cei aleși. 25  Iată că v-am prevenit. 26  Așadar, dacă vi se zice: «Iată că este în pustiu!», să nu vă duceți acolo; iar dacă vi se zice: «Iată că este în camerele interioare!», să nu credeți.+ 27  Căci, așa cum fulgerul iese de la est și strălucește până la vest, așa va fi prezența* Fiului omului.+ 28  Oriunde va fi cadavrul, acolo se vor aduna acvilele.+ 29  Imediat după necazul din zilele acelea, soarele se va întuneca,+ luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer, iar puterile cerurilor vor fi zguduite.+ 30  Atunci va apărea în cer semnul Fiului omului și toate popoarele* pământului se vor bate în piept de durere+ și îl vor vedea pe Fiul omului+ venind pe norii cerului cu putere și cu mare glorie.+ 31  El își va trimite îngerii cu sunet puternic de trompetă și ei îi vor aduna pe aleșii săi din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la alta.+ 32  Învățați acum din această ilustrare despre smochin: Când mlădița lui este fragedă și îi dau frunzele, știți că vara este aproape.+ 33  Tot așa, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că el* este aproape, la ușă.+ 34  Adevărat vă spun că această generație nu va trece nicidecum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. 35  Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nicidecum nu vor trece.+ 36  Iar ziua și ora aceea nimeni nu le știe,+ nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.+ 37  Fiindcă, așa cum au fost zilele lui Noe,+ așa va fi și prezența* Fiului omului.+ 38  Căci, în zilele acelea dinainte de Potop, oamenii mâncau și beau, bărbații se căsătoreau și femeile erau date în căsătorie, până în ziua în care Noe a intrat în arcă.+ 39  Ei n-au dat atenție, până a venit Potopul și i-a măturat pe toți.+ Așa va fi și în timpul prezenței Fiului omului. 40  Atunci doi oameni vor fi pe ogor: unul va fi luat și celălalt va fi abandonat. 41  Două femei vor măcina la râșniță: una va fi luată și cealaltă va fi abandonată.+ 42  Vegheați deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru.+ 43  Dar să știți un lucru: Dacă stăpânul casei ar ști la ce strajă* vine hoțul,+ ar rămâne treaz și n-ar permite să i se spargă casa.+ 44  De aceea, fiți și voi gata,+ pentru că Fiul omului vine la o oră la care nu vă gândiți. 45  Cine este în realitate sclavul fidel și prevăzător*, pe care stăpânul lui l-a numit peste slujitorii casei sale ca să le dea hrană la timpul potrivit?+ 46  Fericit este sclavul acela dacă stăpânul lui, la venire, îl găsește făcând așa!+ 47  Adevărat vă spun că îl va numi peste toate bunurile sale. 48  Dar, dacă vreodată sclavul acela rău zice în inima lui: «Stăpânul meu întârzie»+ 49  și începe să-i bată pe tovarășii lui de sclavie și să mănânce și să bea cu bețivii înrăiți, 50  stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care n-o știe,+ 51  îl va pedepsi cu cea mai mare severitate și îl va pune la un loc cu ipocriții. Acolo va plânge și va scrâșni din dinți.+

Note de subsol

Sau „erei (epocii)”. Vezi Glosarul, „Încheierea sistemului”.
Lit. „durerilor nașterii”.
Lit. „vă vor da necazului”.
Sau „își vor pierde credința”.
Lit. „nicio carne”.
Lit. „triburile”.
Adică Fiul omului.
Sau „la ce oră din noapte”.
Sau „înțelept”.