După Matei 25:1-46

  • SEMNUL PREZENȚEI LUI CRISTOS (1-46)

    • Ilustrarea despre cele zece fecioare (1-13)

    • Ilustrarea despre talanți (14-30)

    • Oile și caprele (31-46)

25  Atunci Regatul cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat lămpile+ și au ieșit în întâmpinarea mirelui.+  Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau prevăzătoare*.+  Cele nechibzuite și-au luat lămpile, dar nu și-au luat ulei,  pe când cele prevăzătoare, odată cu lămpile, și-au luat și ulei în vasele lor.  Pentru că mirele întârzia, le-a luat somnul pe toate și au adormit.  Chiar la miezul nopții s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți în întâmpinarea lui!».  Atunci toate fecioarele acelea s-au ridicat și și-au pregătit lămpile.+  Cele nechibzuite le-au zis celor prevăzătoare: «Dați-ne din uleiul vostru, pentru că ni se sting lămpile».  Cele prevăzătoare au răspuns: «S-ar putea să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Duceți-vă mai bine la cei ce vând și cumpărați-vă». 10  În timp ce ele se duceau să cumpere, a venit mirele. Fecioarele care erau gata au intrat cu el la ospățul de nuntă+ și ușa a fost închisă. 11  După aceea au venit și celelalte fecioare, zicând: «Domnule, domnule, deschide-ne!».+ 12  El a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc!». 13  Vegheați+ deci, pentru că nu știți nici ziua, nici ora.+ 14  De asemenea, Regatul este ca un om care, urmând să plece în călătorie în străinătate, și-a chemat sclavii și le-a încredințat bunurile sale.+ 15  Unuia i-a dat cinci talanți*, altuia doi, iar altuia unu, fiecăruia după puterea lui, și a plecat în străinătate. 16  Cel care a primit cinci talanți s-a dus imediat și a făcut negoț cu ei și a mai câștigat cinci. 17  Tot așa, cel care a primit doi a mai câștigat doi. 18  Dar sclavul care a primit unul singur s-a dus, a săpat în pământ și a ascuns banii* stăpânului său. 19  După mult timp, stăpânul acelor sclavi a venit și a încheiat socotelile cu ei.+ 20  Astfel, cel care primise cinci talanți s-a apropiat și a adus încă cinci talanți, zicând: «Stăpâne, mi-ai încredințat cinci talanți. Iată că am mai câștigat cinci talanți».+ 21  Stăpânul lui i-a zis: «Bine, sclav bun și fidel! Ai fost fidel în ce privește puține lucruri. Te voi numi peste multe lucruri.+ Vino să iei parte la bucuria stăpânului tău!».+ 22  Apoi s-a apropiat cel care primise doi talanți și a spus: «Stăpâne, mi-ai încredințat doi talanți. Iată că am mai câștigat doi talanți».+ 23  Stăpânul lui i-a zis: «Bine, sclav bun și fidel! Ai fost fidel în ce privește puține lucruri. Te voi numi peste multe lucruri. Vino să iei parte la bucuria stăpânului tău!». 24  În cele din urmă s-a apropiat sclavul care primise un singur talant și a zis: «Stăpâne, știam că ești un om exigent, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat.+ 25  Așa că, de teamă, m-am dus și ți-am ascuns talantul în pământ. Iată ce este al tău». 26  Stăpânul i-a răspuns: «Sclav rău și leneș, dacă știai că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, 27  trebuia să-mi fi dat banii* la bancheri, iar la venire i-aș fi primit înapoi cu dobândă. 28  Luați-i deci talantul și dați-i-l celui ce are zece talanți.+ 29  Fiindcă celui ce are i se va mai da și va avea din belșug. Dar celui ce n-are i se va lua chiar și ce are.+ 30  Aruncați-l pe sclavul netrebnic în întunericul de afară! Acolo va plânge și va scrâșni din dinți». 31  Când Fiul omului+ va veni în gloria sa cu toți îngerii,+ atunci se va așeza pe tronul său glorios. 32  Toate națiunile vor fi adunate înaintea sa și el îi va separa pe oameni unii de alții, așa cum un păstor separă oile de capre. 33  Și va pune oile+ la dreapta sa, iar caprele la stânga sa.+ 34  Atunci Regele le va zice celor de la dreapta sa: «Veniți, voi, cei binecuvântați de Tatăl meu, și moșteniți Regatul pregătit pentru voi de la întemeierea lumii! 35  Căci mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost străin și m-ați primit cu ospitalitate,+ 36  am fost gol* și m-ați îmbrăcat.+ M-am îmbolnăvit și ați avut grijă de mine. Am fost în închisoare și m-ați vizitat».+ 37  Atunci cei drepți îi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau însetat și ți-am dat să bei?+ 38  Când ai fost străin și te-am primit cu ospitalitate sau gol și te-am îmbrăcat? 39  Când ai fost bolnav sau în închisoare și te-am vizitat?». 40  Regele le va răspunde: «Adevărat vă spun că, ori de câte ori i-ați făcut aceste lucruri unuia din cei mai mici dintre acești frați ai mei, mie mi le-ați făcut».+ 41  Apoi le va zice celor de la stânga sa: «Duceți-vă de la mine,+ voi, cei blestemați, în focul veșnic+ pregătit pentru Diavol și îngerii lui!+ 42  Căci mi-a fost foame, dar nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete, dar nu mi-ați dat să beau. 43  Am fost străin, dar nu m-ați primit cu ospitalitate, gol, dar nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare, dar n-ați avut grijă de mine». 44  Atunci și ei vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut noi flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în închisoare și nu ți-am slujit?». 45  Atunci el le va răspunde: «Adevărat vă spun că, ori de câte ori nu i-ați făcut aceste lucruri unuia din cei mai mici dintre acești frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut».+ 46  Aceștia vor merge la moarte* veșnică,+ dar cei drepți la viață veșnică”.+

Note de subsol

Sau „înțelepte”.
Un talant grecesc echivala cu 20,4 kg. Vezi Ap. B14.
Lit. „argintul”.
Lit. „argintul”.
Sau „îmbrăcat sumar”.
Sau „la tăiere”, adică tăiere de la viață. Lit. „tăiere (a ramurilor unui pom)”.