După Matei 10:1-42

  • Cei 12 apostoli (1-4)

  • Instrucțiuni pentru predicare (5-15)

  • Discipolii vor fi persecutați (16-25)

  • Să ne temem de Dumnezeu, nu de oameni (26-31)

  • „N-am venit să aduc pace, ci sabie” (32-39)

  • Primirea discipolilor lui Isus (40-42)

10  El i-a chemat pe cei 12 discipoli ai săi și le-a dat autoritate peste spiritele necurate,+ ca să le scoată și ca să vindece orice fel de boală și de infirmitate.  Numele celor 12 apostoli sunt:+ mai întâi, Simon, cel numit Petru,+ și Andrei,+ fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan,+ fratele lui;  Filip și Bartolomeu;+ Toma+ și Matei,+ încasatorul de impozite; Iacov, fiul lui Alfeu, și Tadeu;  Simon Cananeanul* și Iuda Iscariot, care mai târziu l-a trădat pe Isus.+  Isus i-a trimis pe aceștia 12, dându-le următoarele instrucțiuni:+ „Nu mergeți pe drumul națiunilor* și nu intrați în vreun oraș samaritean,+  ci continuați să mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel.+  Când mergeți, predicați zicând: «Regatul cerurilor s-a apropiat!».+  Vindecați bolnavi,+ sculați morți, curățați leproși, scoateți demoni. Fără plată ați primit, fără plată să dați.  Nu vă luați* nici aur, nici argint, nici aramă în centurile voastre pentru bani,+ 10  nici traistă cu mâncare pentru călătorie, nici haină de schimb*, nici sandale, nici toiag,+ căci lucrătorul își merită hrana.+ 11  În orice oraș sau sat intrați, să cercetați cine este merituos în locul acela și să rămâneți acolo până la plecare.+ 12  Când intrați în casă, salutați-i pe cei din ea. 13  Dacă acea casă este merituoasă, pacea pe care i-o doriți să vină peste ea,+ dar, dacă nu este merituoasă, pacea să se întoarcă la voi. 14  Dacă cineva nu vă primește sau nu ascultă cuvintele voastre, să vă scuturați praful de pe picioare când ieșiți din casa aceea sau din orașul acela.+ 15  Adevărat vă spun că în Ziua Judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei+ decât pentru orașul acela. 16  Iată că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci prudenți ca șerpii și totuși inocenți ca porumbeii.+ 17  Păziți-vă de oameni, pentru că ei vă vor preda tribunalelor+ și vă vor biciui+ în sinagogile lor.+ 18  Veți fi duși înaintea guvernatorilor și a regilor+ din cauza mea, ca mărturie pentru ei și pentru națiuni.+ 19  Dar, când vă vor preda, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce va trebui să spuneți vi se va da în momentul acela,+ 20  fiindcă nu voi veți vorbi, ci spiritul Tatălui vostru va vorbi prin voi.+ 21  Mai mult, frate va da la moarte pe frate și tată pe copil, iar copiii se vor ridica împotriva părinților și le vor cauza moartea.+ 22  Și veți fi urâți de toți oamenii din cauza numelui meu.+ Dar cine va persevera până la sfârșit va fi salvat.+ 23  Când vă vor persecuta într-un oraș, să fugiți în altul,+ căci adevărat vă spun că nicidecum nu veți termina de străbătut orașele Israelului până va sosi Fiul omului. 24  Elevul* nu este mai presus de învățătorul lui, nici sclavul mai presus de stăpânul lui.+ 25  Este de ajuns ca elevul să devină ca învățătorul lui și sclavul, ca stăpânul lui.+ Dacă pe stăpânul casei oamenii l-au numit Beelzebub*,+ cu cât mai mult îi vor numi așa pe cei din casa lui! 26  De aceea, nu vă temeți de ei, căci nu este nimic acoperit care să nu fie descoperit și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut.+ 27  Ce vă spun eu în întuneric să spuneți la lumină, iar ce auziți spunându-se în șoaptă să predicați de pe acoperișul caselor.+ 28  Să nu vă fie frică de cei care ucid corpul, dar nu pot ucide sufletul*;+ temeți-vă mai degrabă de cel care poate să distrugă atât sufletul, cât și corpul în Gheenă*!+ 29  Nu se vând două vrăbii pentru o monedă de mică valoare*? Totuși, niciuna dintre ele nu cade la pământ fără ca Tatăl vostru să știe.+ 30  Dar vouă, chiar și perii capului vă sunt toți numărați. 31  De aceea, nu vă temeți: Voi sunteți mai valoroși decât multe vrăbii.+ 32  Dacă cineva mă recunoaște în fața oamenilor,+ și eu îl voi recunoaște în fața Tatălui meu, care este în ceruri.+ 33  Dar, dacă cineva mă reneagă în fața oamenilor, și eu îl voi renega în fața Tatălui meu, care este în ceruri.+ 34  Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.+ 35  Căci am venit să fac dezbinare: fiul împotriva tatălui, fiica împotriva mamei și nora împotriva soacrei.+ 36  Dușmanii omului vor fi chiar cei din casa lui. 37  Cine are mai multă afecțiune pentru tatăl sau mama lui decât pentru mine nu este demn de mine și cine are mai multă afecțiune pentru fiul sau fiica lui decât pentru mine nu este demn de mine.+ 38  Cine nu-și ia stâlpul de tortură* și nu mă urmează nu este demn de mine.+ 39  Cine își găsește sufletul* îl va pierde și cine își pierde sufletul* pentru mine îl va găsi.+ 40  Cine vă primește pe voi mă primește și pe mine și cine mă primește pe mine îl primește și pe Cel care m-a trimis.+ 41  Cine primește un profet pentru că este profet va obține o răsplată de profet+ și cine primește un om drept pentru că este om drept va obține o răsplată de om drept. 42  Adevărat vă spun că cine îi dă să bea unuia dintre acești micuți chiar și numai un pahar de apă rece pentru că este discipol nu-și va pierde nicidecum răsplata”.+

Note de subsol

Însemnând, din câte se pare, „Cel zelos”; nu înseamnă că era originar din Canaan sau din Cana.
Sau „la oamenii națiunilor”.
Sau „Nu vă procurați”.
Lit. „două cămăși”.
Sau „Discipolul”.
Denumire atribuită lui Satan, prințul, sau conducătorul, demonilor.
Sau „viața”, adică posibilitatea de a trăi din nou în viitor.
Lit. „pentru un asarion”. Vezi Ap. B14.
Sau „viața”.
Sau „viața”.