După Matei 16:1-28

  • Este cerut un semn (1-4)

  • Plămădeala fariseilor și a saducheilor (5-12)

  • Cheile Regatului (13-20)

    • Congregația, zidită pe o stâncă (18)

  • Isus prezice moartea sa (21-23)

  • Ce înseamnă a fi un discipol adevărat (24-28)

16  Aici fariseii și saducheii s-au apropiat de el și, ca să-l pună la încercare, i-au cerut să le arate un semn din cer.+  El le-a răspuns: „Când se lasă seara, ziceți: «Va fi vreme frumoasă, fiindcă cerul este roșu-aprins»,  iar dimineața: «Astăzi va fi vreme ploioasă, de iarnă, fiindcă cerul este roșu-aprins, dar înnorat». Aspectul cerului știți să-l interpretați, dar semnele timpurilor nu sunteți în stare să le interpretați.  O generație rea și adulteră* caută neîncetat un semn, dar nu i se va da alt semn,+ decât semnul lui Iona”.+ Apoi a plecat, lăsându-i acolo.  Discipolii au trecut pe celălalt țărm, dar au uitat să ia pâine.+  Isus le-a zis: „Deschideți-vă ochii și păziți-vă de plămădeala fariseilor și a saducheilor!”.+  Atunci ei au început să vorbească între ei zicând: „N-am luat pâine”.  Știind aceasta, Isus a zis: „De ce vorbiți între voi că n-aveți pâine, oameni cu puțină credință?  Tot nu înțelegeți? Nu vă aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei 5 000 de bărbați și câte coșuri ați strâns?+ 10  Sau de cele șapte pâini pentru cei 4 000 de bărbați și câte coșuri mari ați strâns?+ 11  Cum de nu înțelegeți că nu vă vorbeam despre pâine? Păziți-vă de plămădeala fariseilor și a saducheilor”.+ 12  Atunci au înțeles că le spusese să se păzească nu de plămădeala pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. 13  Când a venit în regiunea Cezareei lui Filip, Isus i-a întrebat pe discipolii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul omului?”.+ 14  Ei au zis: „Unii spun Ioan Botezătorul;+ alții, Ilie,+ iar alții, Ieremia sau unul dintre profeți”. 15  El le-a zis: „Dar voi cine spuneți că sunt?”. 16  Simon Petru a răspuns: „Tu ești Cristosul,+ Fiul Dumnezeului celui viu!”.+ 17  Atunci Isus i-a zis: „Fericit ești tu, Simon, fiu al lui Iona, pentru că nu un om* ți-a dezvăluit lucrul acesta, ci Tatăl meu, care este în ceruri.+ 18  De asemenea, îți spun: Tu ești Petru+ și pe această stâncă+ îmi voi zidi congregația, iar porțile Mormântului* n-o vor învinge. 19  Îți voi da cheile Regatului cerurilor și tot ce vei lega pe pământ va fi deja legat în ceruri, iar tot ce vei dezlega pe pământ va fi deja dezlegat în ceruri”. 20  Apoi le-a spus cu fermitate discipolilor să nu spună nimănui că el este Cristosul.+ 21  Din acel moment, Isus a început să le explice discipolilor săi că el trebuie să se ducă la Ierusalim, să sufere multe lucruri din partea bătrânilor, a preoților principali și a scribilor și să fie omorât, iar a treia zi să fie sculat din morți.+ 22  Atunci Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: „Fii bun cu tine însuți, Doamne! Nu ți se va întâmpla nicidecum lucrul acesta”.+ 23  Dar, întorcându-se cu spatele, Isus i-a zis lui Petru: „Înapoia mea, Satan! Ești o piatră de poticnire pentru mine, fiindcă n-ai gândurile lui Dumnezeu, ci ale oamenilor”.+ 24  Atunci Isus le-a zis discipolilor săi: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să se renege pe sine, să-și ia stâlpul de tortură* și să mă urmeze neîncetat.+ 25  Fiindcă cine vrea să-și salveze viața* o va pierde, dar cine își pierde viața* pentru mine o va găsi.+ 26  De fapt, la ce îi folosește unui om să câștige întreaga lume dacă își pierde viața*?+ Sau ce poate da un om în schimbul vieții* sale?+ 27  Căci Fiul omului va veni în gloria Tatălui său cu îngerii săi și atunci îi va plăti fiecăruia după purtarea lui.+ 28  Adevărat vă spun că unii dintre cei ce stau aici în mod sigur nu vor gusta moartea până nu-l vor vedea mai întâi pe Fiul omului venind în Regatul său”.+

Note de subsol

Sau „infidelă”.
Lit. „carnea și sângele”.
Sau „Hadesului”. Vezi Glosarul, „Mormânt”.
Sau „sufletul”.
Sau „sufletul”.
Sau „sufletul”.
Sau „sufletului”.