După Matei 9:1-38

  • Isus vindecă un om paralizat (1-8)

  • Isus îl cheamă pe Matei să-l urmeze (9-13)

  • Întrebare cu privire la post (14-17)

  • Fiica lui Iair; o femeie atinge veșmântul lui Isus (18-26)

  • Isus vindecă doi orbi și un mut (27-34)

  • „Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini” (35-38)

9  Atunci Isus a urcat în barcă, a trecut pe celălalt mal și s-a dus în orașul său.+  Și iată că niște oameni i-au adus un om paralizat, întins pe o targă. Văzându-le credința, Isus i-a zis omului paralizat: „Curaj, copile! Păcatele îți sunt iertate!”.+  Atunci unii scribi și-au zis: „Omul acesta blasfemiază”.  Cunoscându-le gândurile, Isus a spus: „De ce vă gândiți la lucruri rele în inima voastră?+  De exemplu, ce este mai ușor? Să zici: «Păcatele îți sunt iertate» sau să zici: «Ridică-te și umblă»?+  Totuși, ca să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele . . .”. Apoi s-a întors spre omul paralizat și i-a spus: „Ridică-te, ia-ți targa și du-te acasă!”.+  Și el s-a ridicat și s-a dus acasă.  Când au văzut lucrul acesta, mulțimile au fost cuprinse de uimire* și l-au glorificat pe Dumnezeu, care le-a dat oamenilor o asemenea autoritate.  După ce a plecat de acolo, Isus a văzut un om, pe nume Matei, stând în locul unde se încasau impozite și i-a zis: „Urmează-mă!”. Atunci el s-a ridicat și l-a urmat.+ 10  Mai târziu, în timp ce Isus lua masa* în casă, au venit mulți încasatori de impozite și păcătoși și au început să mănânce* cu el și cu discipolii săi.+ 11  Dar, când au văzut aceasta, fariseii le-au zis discipolilor săi: „De ce mănâncă învățătorul vostru cu încasatorii de impozite și cu păcătoșii?”.+ 12  Auzindu-i, el a zis: „Nu oamenii sănătoși au nevoie de doctor, ci bolnavii.+ 13  Duceți-vă deci și învățați ce înseamnă: «Îndurare vreau, nu jertfe!».+ Pentru că n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși”. 14  Atunci discipolii lui Ioan au venit la el și au întrebat: „Noi și fariseii avem obiceiul să postim, dar discipolii tăi de ce nu postesc?”.+ 15  Isus le-a răspuns: „Au prietenii mirelui vreun motiv să jelească atât timp cât mirele+ este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei+ și atunci vor posti. 16  Nimeni nu coase la o haină veche un petic de stofă nebăgată la apă, fiindcă bucata de stofă nouă ar trage de haină și ruptura s-ar mări.+ 17  Nici nu se pune vin nou în burdufuri vechi. Dacă s-ar pune, burdufurile s-ar crăpa, vinul s-ar vărsa și burdufurile n-ar mai fi bune de nimic. Vinul nou se pune în burdufuri noi și astfel amândouă se păstrează”. 18  În timp ce le spunea aceste lucruri, iată că un conducător s-a apropiat, s-a plecat înaintea lui* și a zis: „Fiica mea probabil că a murit deja, dar vino și pune-ți mâna peste ea și va reveni la viață”.+ 19  Atunci Isus s-a ridicat și l-a urmat împreună cu discipolii săi. 20  Și iată că o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge+ a venit din spate și i-a atins franjurii veșmântului,+ 21  fiindcă își zicea: „Dacă aș putea doar să-i ating veșmântul, mă voi vindeca”. 22  Isus s-a întors și, văzând-o, a zis: „Curaj, fiică! Credința ta te-a vindecat”.+ Și în momentul acela femeia s-a vindecat.+ 23  Când a ajuns la casa conducătorului și a văzut flautiștii și mulțimea zgomotoasă,+ 24  Isus a zis: „Ieșiți de aici, căci fetița n-a murit, ci doarme!”.+ Atunci ei au început să râdă de el disprețuitor. 25  Imediat ce mulțimea a ieșit, el a intrat și a luat-o de mână+ pe fetiță, iar ea s-a ridicat.+ 26  Bineînțeles, vestea s-a răspândit în toată regiunea. 27  Pe când Isus pleca de acolo, doi orbi+ au mers după el strigând: „Îndură-te de noi, Fiul lui David!”. 28  După ce a intrat într-o casă, orbii au venit la el și Isus i-a întrebat: „Aveți credință că pot face lucrul acesta?”.+ Ei i-au răspuns: „Da, Doamne”. 29  Atunci el le-a atins ochii+ și le-a zis: „Să vi se facă potrivit credinței voastre”. 30  Și ochii li s-au deschis. Apoi Isus i-a avertizat cu fermitate zicând: „Aveți grijă să nu afle nimeni despre aceasta”.+ 31  Dar, după ce au ieșit, ei au vorbit despre el în toată regiunea. 32  Pe când ei plecau, iată că niște oameni i-au adus un om mut, care era demonizat.+ 33  După ce demonul a fost scos, omul mut a vorbit.+ Cuprinse de uimire, mulțimile au zis: „Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!”.+ 34  Dar fariseii spuneau: „Prin intermediul conducătorului demonilor scoate el demonii”.+ 35  Și Isus a străbătut toate orașele și satele, predând în sinagogile lor, predicând vestea bună despre Regat și vindecând orice fel de boală și de infirmitate.+ 36  Văzând mulțimile, a simțit milă față de ele,+ pentru că erau jupuite și aruncate încoace și-ncolo ca niște oi fără păstor.+ 37  Și el le-a zis discipolilor săi: „Da, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini.+ 38  De aceea, rugați-l pe Stăpânul secerișului să trimită lucrători la secerișul său”.+

Note de subsol

Sau „teamă”.
Sau „era întins la masă”.
Sau „să se întindă la masă”.
Sau „i-a adus omagiu”.