După Matei 28:1-20

  • Învierea lui Isus (1-10)

  • Soldații sunt mituiți ca să mintă (11-15)

  • Porunca de a face discipoli (16-20)

28  După sabat, în prima zi a săptămânii, la ivirea zorilor, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul.+  Și iată că fusese un mare cutremur de pământ, căci îngerul lui Iehova* coborâse din cer, venise la mormânt și rostogolise piatra; și acum stătea pe ea.+  Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada.+  Paznicilor li s-a făcut atât de frică, încât tremurau și erau ca morți.  Dar îngerul le-a zis femeilor: „Nu vă temeți, căci știu că îl căutați pe Isus care a fost țintuit pe stâlp.+  Nu este aici, pentru că a fost sculat din morți, așa cum a spus.+ Veniți și vedeți locul unde era.  Apoi duceți-vă repede și spuneți-le discipolilor săi: «El a fost sculat din morți și merge înaintea voastră în Galileea.+ Îl veți vedea acolo». Aceasta am venit să vă spun!”.+  Plecând repede de la mormânt*, cuprinse de teamă, dar și de o mare bucurie, ele au alergat să le dea de veste discipolilor săi.+  Și iată că Isus le-a ieșit înainte și a zis: „Pacea să fie cu voi!”. Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele și s-au plecat înaintea lui*. 10  Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeți! Duceți-vă și dați-le de veste fraților mei, ca să meargă în Galileea; acolo mă vor vedea”. 11  În timp ce ele erau pe drum, unii din corpul de gardă+ s-au dus în oraș și le-au spus preoților principali tot ce se întâmplase. 12  După ce aceștia s-au adunat cu bătrânii și s-au sfătuit, le-au dat soldaților mulți arginți 13  și le-au zis: „Să spuneți: «Discipolii lui au venit noaptea și l-au furat în timp ce dormeam».+ 14  Și, dacă aceasta va ajunge la urechea guvernatorului, nu vă îngrijorați, îi vom explica noi cum stau lucrurile*”. 15  Ei au luat arginții și au făcut cum li s-a spus. Și aceasta este versiunea care circulă printre iudei și în ziua de azi. 16  Între timp, cei 11 discipoli s-au dus în Galileea,+ la muntele unde le spusese Isus să vină ca să se întâlnească.+ 17  Văzându-l, s-au plecat înaintea lui*, însă unii s-au îndoit că este el. 18  Isus s-a apropiat și le-a zis: „Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ.+ 19  Duceți-vă deci și faceți discipoli din oamenii tuturor națiunilor,+ botezându-i+ în numele Tatălui, al Fiului și al spiritului sfânt 20  și învățându-i să respecte tot ce v-am poruncit.+ Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la încheierea sistemului*”.+

Note de subsol

Sau „mormântul de amintire”.
Sau „i-au adus omagiu”.
Sau „îl vom convinge noi”.
Sau „i-au adus omagiu”.
Sau „erei (epocii)”. Vezi Glosarul, „Încheierea sistemului”.