După Matei 3:1-17

  • Ioan Botezătorul predică (1-12)

  • Botezul lui Isus (13-17)

3  În zilele acelea, Ioan+ Botezătorul a venit să predice+ în pustiul Iudeei;  el zicea: „Căiți-vă, căci Regatul cerurilor s-a apropiat!”.+  De fapt, el este cel despre care a vorbit profetul Isaia+ când a spus: „Glasul cuiva strigă în pustiu: «Pregătiți calea lui Iehova*! Faceți drepte cărările sale!»”.+  Ioan purta un veșmânt din păr de cămilă și o centură de piele în jurul mijlocului;+ el mânca lăcuste și miere sălbatică.+  Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toată regiunea Iordanului se duceau la Ioan.+  Ei își mărturiseau deschis păcatele și erau botezați* de el în râul Iordan.+  Când a văzut că mulți dintre farisei și saduchei+ veneau la locul unde boteza, el le-a zis: „Pui de vipere,+ cine v-a avertizat să fugiți de mânia care va veni?+  Dați rod care să arate căință.  Să nu îndrăzniți să ziceți în sinea voastră: «Tatăl nostru este Avraam».+ Pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice copii lui Avraam din pietrele acestea. 10  Securea este deja la rădăcina pomilor. Orice pom care nu dă rod bun va fi tăiat și aruncat în foc.+ 11  Eu vă botez cu apă datorită căinței voastre,+ dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt demn să-i scot sandalele.+ El vă va boteza cu spirit sfânt+ și cu foc.+ 12  El are în mână lopata de vânturat și își va curăța bine aria de treierat; își va strânge grâul în hambar, însă pleava o va arde într-un foc+ ce nu poate fi stins”. 13  Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan ca să fie botezat de Ioan.+ 14  Dar acesta a încercat să-l oprească zicând: „Eu sunt cel care are nevoie să fie botezat de tine, și tu vii la mine?”. 15  Isus i-a răspuns: „Lasă așa acum, fiindcă este potrivit ca în felul acesta să îndeplinim tot ce este drept”. Atunci el n-a mai încercat să-l oprească. 16  După ce a fost botezat, Isus s-a ridicat imediat din apă. Și iată că cerurile s-au deschis+ și el* a văzut spiritul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste el*.+ 17  De asemenea, din ceruri s-a auzit un glas+ care a zis: „Acesta este Fiul meu,+ cel iubit, pe care l-am aprobat”.+

Note de subsol

Sau „cufundați”.
Este posibil să se refere la Ioan.
Adică peste Isus.