După Matei 11:1-30

  • Isus îl laudă pe Ioan Botezătorul (1-15)

  • Este condamnată o generație nereceptivă (16-24)

  • Isus îl laudă pe Tatăl fiindcă le arată favoare celor umili (25-27)

  • Jugul lui Isus este înviorător (28-30)

11  După ce le-a dat instrucțiuni celor 12 discipoli ai săi, Isus a plecat de acolo ca să-i învețe pe oameni și să predice în orașele lor.+  Dar Ioan, auzind în închisoare+ despre lucrările lui Cristos, și-a trimis discipolii+  să-l întrebe: „Tu ești Cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe altcineva?”.+  Isus le-a răspuns: „Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ce auziți și vedeți:+  Acum orbii văd+ și șchiopii umblă, leproșii+ sunt curățați și surzii aud, iar morții sunt sculați și săracilor le este anunțată vestea bună.+  Fericit este cel care nu găsește motiv de poticnire în mine”.+  În timp ce discipolii lui Ioan se duceau înapoi, Isus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan: „Ce ați mers să vedeți în pustiu?+ O trestie legănată de vânt?+  Ce ați mers să vedeți? Un om îmbrăcat în haine scumpe*? Cei ce poartă haine scumpe sunt în casele regilor.  Atunci de ce ați mers? Ca să vedeți un profet? Da, vă spun, el este profet, și chiar mai mult decât un profet.+ 10  El este cel despre care s-a scris: «Iată că îl trimit pe mesagerul meu înaintea ta*, iar el va pregăti calea înaintea ta!».+ 11  Adevărat vă spun că printre toți cei născuți de femei nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, dar cel care este mai mic în Regatul cerurilor este mai mare decât el.+ 12  Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Regatul cerurilor este ținta pe care oamenii se străduiesc s-o atingă, iar cei ce se străduiesc din răsputeri o ating.+ 13  Pentru că toți, Profeții și Legea, au profețit până la Ioan.+ 14  Și, fie că vreți să acceptați, fie că nu, el este «Ilie care trebuie să vină».+ 15  Cine are urechi să audă! 16  Cu cine voi compara această generație?+ Ea se aseamănă cu niște copilași care stau în piețe și strigă la copiii cu care se joacă: 17  «V-am cântat din flaut, dar n-ați dansat, ne-am tânguit, dar nu v-ați bătut în piept de durere». 18  Tot așa, a venit Ioan, care nu mănâncă și nu bea, și totuși oamenii zic: «Are demon!». 19  A venit Fiul omului, care mănâncă și bea,+ și totuși oamenii zic: «Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al încasatorilor de impozite și al păcătoșilor!».+ Cu toate acestea, înțelepciunea se recunoaște după lucrările ei*”.+ 20  Apoi el a început să mustre orașele în care făcuse majoritatea lucrărilor sale de putere, pentru că nu se căiseră: 21  „Vai de tine, Corazin! Vai de tine, Betsaida! Căci, dacă lucrările de putere făcute în voi ar fi fost făcute în Tir și în Sidon, ele s-ar fi căit de mult în pânză de sac și în cenușă.+ 22  Dar vă spun că în Ziua Judecății va fi mai ușor pentru Tir și pentru Sidon decât pentru voi.+ 23  Și tu, Capernaum,+ vei fi oare înălțat până la cer? Nu, până în Mormânt* vei coborî!+ Căci, dacă lucrările de putere făcute în tine ar fi fost făcute în Sodoma, ea ar fi rămas până în ziua de azi. 24  Dar îți spun că în Ziua Judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine”.+ 25  Atunci Isus a zis: „Te laud în public, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de înțelepți și de învățați și le-ai dezvăluit copilașilor!+ 26  Da, Tată, pentru că așa ai găsit de cuviință să fie. 27  Toate lucrurile mi-au fost încredințate de Tatăl meu.+ Nimeni nu-l cunoaște pe Fiul în mod deplin în afară de Tatăl+ și nimeni nu-l cunoaște pe Tatăl în mod deplin în afară de Fiul și de cel căruia Fiul vrea să i-l dezvăluie.+ 28  Veniți la mine, voi toți care trudiți și sunteți împovărați, iar eu vă voi înviora! 29  Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și am o inimă umilă,+ și veți găsi înviorare*. 30  Pentru că jugul meu este plăcut* și sarcina mea, ușoară”.

Note de subsol

Sau „moi”.
Lit. „înaintea feței tale”.
Sau „este dovedită dreaptă de rezultatele ei”.
Sau „Hades”. Vezi Glosarul, „Mormânt”.
Sau „înviorare pentru sufletele voastre”.
Sau „ușor de purtat”.