După Matei 13:1-58

 • ILUSTRĂRI DESPRE REGAT (1-52)

  • Semănătorul (1-9)

  • De ce a folosit Isus ilustrări (10-17)

  • Explicația ilustrării despre semănător (18-23)

  • Grâul și neghina (24-30)

  • Grăuntele de muștar și plămădeala (31-33)

  • Folosirea ilustrărilor împlinește o profeție (34, 35)

  • Explicația ilustrării despre grâu și neghină (36-43)

  • Comoara ascunsă și perla prețioasă (44-46)

  • Năvodul (47-50)

  • Comori vechi și comori noi (51, 52)

 • Isus este respins în regiunea sa natală (53-58)

13  În ziua aceea, Isus a ieșit din casă și s-a așezat pe malul mării.  Și la el s-a strâns o mulțime foarte mare, astfel că el s-a urcat într-o barcă și s-a așezat, în timp ce toată mulțimea stătea pe țărm.+  Atunci el i-a învățat multe lucruri folosind ilustrări.+ Și a zis: „Iată că un semănător a ieșit să semene.+  În timp ce semăna, unele semințe au căzut de-a lungul drumului, iar păsările au venit și le-au mâncat.+  Altele au căzut într-un loc stâncos, unde nu era mult pământ, și au încolțit imediat pentru că pământul nu era adânc.+  Dar, când a răsărit soarele, plantele tinere au fost arse și, pentru că n-aveau rădăcină, s-au uscat.  Altele au căzut printre spini, iar spinii au crescut și le-au înăbușit.+  Altele au căzut pe pământ bun și au început să dea rod: una 100, alta 60 și alta 30.+  Cine are urechi să audă!”.+ 10  Și discipolii au venit și i-au zis: „De ce le vorbești folosind ilustrări?”.+ 11  El a răspuns: „Vouă vă este permis să înțelegeți secretele sacre+ ale Regatului cerurilor, dar lor nu le este permis. 12  Căci celui ce are i se va mai da și va avea din belșug, dar celui ce n-are i se va lua chiar și ce are.+ 13  De aceea le vorbesc folosind ilustrări; pentru că, deși privesc, privesc în zadar și, deși aud, aud în zadar și nu înțeleg.+ 14  Iar cu privire la ei se împlinește profeția lui Isaia care zice: «Veți auzi, dar nicidecum nu veți înțelege, și veți privi, dar nicidecum nu veți vedea.+ 15  Căci inima acestui popor a ajuns nereceptivă și ei au auzit cu urechile, dar au rămas indiferenți, și și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă, iar eu să-i vindec».+ 16  Totuși, fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud.+ 17  Căci adevărat vă spun că mulți profeți și oameni drepți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, dar nu le-au văzut,+ și să audă lucrurile pe care le auziți voi, dar nu le-au auzit. 18  Acum ascultați ce înseamnă ilustrarea despre semănător.+ 19  Când cineva aude cuvântul despre Regat, dar nu-l înțelege, vine cel rău+ și fură ce i-a fost semănat în inimă. Aceasta este sămânța semănată de-a lungul drumului.+ 20  Cât despre sămânța semănată într-un loc stâncos, aceasta este cel ce aude cuvântul și îl acceptă imediat cu bucurie.+ 21  Totuși, nu are rădăcină în el. El rămâne o vreme, dar, când vine un necaz sau o persecuție din cauza cuvântului, se poticnește imediat. 22  Cât despre sămânța semănată printre spini, aceasta este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările acestui sistem*+ și puterea amăgitoare a bogățiilor înăbușă cuvântul, făcându-l neroditor.+ 23  Cât despre sămânța semănată în pământ bun, aceasta este cel ce aude cuvântul, îl înțelege și dă rod, producând unul 100, altul 60 și altul 30”.+ 24  El le-a prezentat altă ilustrare zicând: „Regatul cerurilor poate fi asemănat cu un om care a semănat sămânță bună în ogorul lui. 25  În timp ce oamenii dormeau, a venit dușmanul lui, a semănat neghină în mijlocul grâului și a plecat. 26  Când grâul a crescut și a dat rod, a apărut și neghina. 27  Sclavii stăpânului casei au venit și l-au întrebat: «Stăpâne, n-ai semănat sămânță bună în ogorul tău? Atunci cum de are neghină?». 28  El le-a răspuns: «Un om, un dușman, a făcut aceasta».+ Și sclavii i-au zis: «Atunci vrei să ieșim și s-o strângem?». 29  El a spus: «Nu, ca nu cumva, în timp ce strângeți neghina, să smulgeți din rădăcină și grâul odată cu ea. 30  Lăsați-le să crească împreună până la seceriș, iar la vremea secerișului le voi spune secerătorilor: Strângeți mai întâi neghina și legați-o în snopi ca să fie arsă, apoi strângeți grâul în hambarul meu»”.+ 31  El le-a prezentat altă ilustrare zicând: „Regatul cerurilor este asemenea unui grăunte de muștar pe care un om l-a luat și l-a semănat în ogorul lui.+ 32  Acesta este cea mai mică dintre toate semințele, dar, după ce crește, este cea mai mare dintre plantele de grădină și devine pom, astfel că păsările cerului vin și se adăpostesc pe ramurile lui”. 33  El le-a spus altă ilustrare: „Regatul cerurilor este asemenea plămădelii pe care o femeie a luat-o și a amestecat-o cu trei măsuri mari de făină și tot aluatul a dospit”.+ 34  Isus le-a spus mulțimilor toate aceste lucruri folosind ilustrări. Într-adevăr, nu le vorbea fără să folosească ilustrări,+ 35  ca să se împlinească ce se spusese prin profetul care a zis: „Îmi voi deschide gura și voi spune ilustrări; voi vesti lucruri ascunse de la început*”.+ 36  După ce a dat drumul mulțimilor, a intrat în casă. Discipolii săi au venit la el și au zis: „Explică-ne ilustrarea despre neghina din ogor”. 37  Atunci el a zis: „Semănătorul seminței bune este Fiul omului; 38  ogorul este lumea;+ cât despre sămânța bună, aceștia sunt fiii Regatului, iar neghina sunt fiii celui rău;+ 39  dușmanul care a semănat-o este Diavolul. Secerișul este încheierea unui sistem*, iar secerătorii sunt îngerii. 40  Astfel, așa cum neghina este strânsă și arsă în foc, tot așa va fi și la încheierea sistemului*.+ 41  Fiul omului îi va trimite pe îngerii săi, iar aceștia vor strânge din Regatul său toate lucrurile care poticnesc și pe cei care practică nelegiuirea 42  și îi vor arunca în cuptorul încins.+ Acolo vor plânge și vor scrâșni din dinți. 43  În acel timp, cei drepți vor străluci ca soarele+ în Regatul Tatălui lor. Cine are urechi să audă! 44  Regatul cerurilor este asemenea unei comori ascunse într-un câmp. Un om a găsit-o și a ascuns-o din nou, iar apoi, de bucurie, s-a dus și a vândut tot ce avea și a cumpărat câmpul acela.+ 45  Regatul cerurilor este și asemenea unui negustor voiajor care caută perle prețioase. 46  Când a găsit o perlă de mare valoare, a plecat, a vândut imediat tot ce avea și a cumpărat-o.+ 47  Regatul cerurilor este și asemenea unui năvod aruncat în mare, care adună tot felul de pești. 48  Când s-a umplut, pescarii l-au tras la țărm, apoi s-au așezat, i-au strâns pe cei buni+ în vase, iar pe cei răi+ i-au aruncat. 49  Așa va fi la încheierea sistemului*. Îngerii vor ieși și îi vor separa pe cei răi de cei drepți 50  și îi vor arunca în cuptorul încins. Acolo vor plânge și vor scrâșni din dinți. 51  Ați înțeles toate aceste lucruri?”. Ei i-au zis: „Da”. 52  Atunci el le-a spus: „În acest caz, să știți că orice învățător public care este instruit cu privire la Regatul cerurilor este asemenea unui om, stăpânul unei case, care scoate din tezaurul său lucruri noi și lucruri vechi”. 53  Când a terminat de spus aceste ilustrări, Isus a plecat de acolo. 54  Și, după ce a ajuns în regiunea sa natală,+ a început să-i învețe pe oameni în sinagoga lor, iar ei erau uluiți și ziceau: „De unde are acest om o asemenea înțelepciune și cum poate el să facă aceste lucrări de putere?+ 55  Nu este el fiul tâmplarului?+ Nu se numește mama lui Maria, iar frații lui, Iacov, Iosif, Simon și Iuda?+ 56  Și surorile lui nu locuiesc toate printre noi? Atunci cum poate el să spună și să facă toate aceste lucruri?”.+ 57  Și se poticneau din cauza lui*.+ Dar Isus le-a zis: „Profetul este onorat oriunde, dar nu și în regiunea sa natală și în casa lui”.+ 58  Și, din cauza lipsei lor de credință, nu a făcut multe lucrări de putere acolo.

Note de subsol

Sau „acestei ere (epoci)”. Vezi Glosarul, „Sistem(e)”.
Sau, posibil, „de la întemeierea lumii”. Lit. „de la întemeiere”.
Sau „unei ere (epoci)”. Vezi Glosarul, „Sistem(e)”.
Sau „erei (epocii)”. Vezi Glosarul, „Încheierea sistemului”.
Sau „erei (epocii)”. Vezi Glosarul, „Încheierea sistemului”.
Sau „refuzau să creadă în el”.