După Matei 26:1-75

  • Preoții pun la cale să-l omoare pe Isus (1-5)

  • Este turnat ulei parfumat pe capul lui Isus (6-13)

  • Ultimul Paște și trădarea (14-25)

  • Instituirea Cinei Domnului (26-30)

  • Isus prezice că Petru îl va renega (31-35)

  • Isus se roagă în Ghetsimani (36-46)

  • Isus este arestat (47-56)

  • Procesul înaintea Sanhedrinului (57-68)

  • Petru îl reneagă pe Isus (69-75)

26  După ce a spus toate aceste lucruri, Isus le-a zis discipolilor săi:  „Știți că peste două zile este Paștele,+ iar Fiul omului va fi predat ca să fie țintuit pe stâlp”.+  Atunci preoții principali și bătrânii poporului s-au adunat în curtea marelui preot, numit Caiafa,+  și au pus la cale un complot+ ca să-l prindă* pe Isus prin viclenie și să-l omoare.  Totuși, ziceau: „Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se stârnească agitație în popor”.  În timp ce Isus se afla în Betania, în casa lui Simon, leprosul,+  s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru în care era ulei parfumat, scump. Ea a început să-l toarne pe capul lui în timp ce el lua masa*.  Văzând lucrul acesta, discipolii s-au indignat și au zis: „De ce risipa aceasta?  Uleiul putea să fie vândut la un preț foarte mare, iar banii să le fie dați săracilor”. 10  Dându-și seama ce se petrecea, Isus le-a zis: „De ce vreți să supărați femeia? Ea a făcut o faptă bună față de mine. 11  Căci pe săraci îi aveți mereu cu voi,+ dar pe mine nu mă veți avea mereu.+ 12  Când a turnat uleiul acesta parfumat pe corpul meu, ea m-a pregătit pentru înmormântare.+ 13  Adevărat vă spun că oriunde va fi predicată această veste bună, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, în amintirea ei”.+ 14  Atunci unul dintre Cei doisprezece, cel numit Iuda Iscariot,+ s-a dus la preoții principali+ 15  și a zis: „Ce-mi oferiți ca să-l dau în mâinile voastre*?”.+ Ei au hotărât să-i ofere 30 de arginți.+ 16  Și, începând de atunci, el a căutat o ocazie potrivită ca să-l dea în mâinile lor*. 17  În prima zi a Turtelor Nedospite,+ discipolii au venit la Isus și i-au zis: „Unde vrei să-ți pregătim masa de Paște?”.+ 18  El a zis: „Duceți-vă în oraș la cutare om și spuneți-i: «Învățătorul zice: „Mi-a sosit ceasul*; voi ține Paștele cu discipolii mei în casa ta”»”. 19  Discipolii au făcut așa cum le-a spus Isus și au pregătit totul pentru Paște. 20  Când s-a înserat,+ el era la masă* cu cei 12 discipoli.+ 21  În timp ce mâncau, el a zis: „Adevărat vă spun că unul dintre voi mă va trăda”.+ 22  Atunci ei s-au mâhnit foarte tare și au început să-l întrebe unul după altul: „Doamne, nu sunt eu acela, nu-i așa?”. 23  El a răspuns: „Cel care își înmoaie pâinea cu mine în farfurie este cel care mă va trăda.+ 24  Este adevărat că Fiul omului se duce, așa cum este scris despre el, dar vai+ de omul prin care este trădat Fiul omului!+ Ar fi fost mai bine pentru omul acela să nu se fi născut”.+ 25  Iuda, care urma să-l trădeze, a spus: „Nu cumva sunt eu, Rabi?”. Isus i-a zis: „Chiar tu ai spus-o!”. 26  În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a spus o rugăciune*, a frânt-o+ și le-a dat-o discipolilor, zicând: „Luați, mâncați! Aceasta reprezintă corpul meu”.+ 27  Apoi a luat un pahar, a adus mulțumiri și li l-a dat, zicând: „Beți toți din el,+ 28  căci acesta reprezintă sângele meu,+ «sângele legământului»,+ care urmează să fie vărsat în folosul multora+ pentru iertarea păcatelor.+ 29  Dar vă spun că nicidecum nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care voi bea vin nou cu voi în Regatul Tatălui meu”.+ 30  La sfârșit, după ce au cântat cântări de laudă*, au ieșit spre Muntele Măslinilor.+ 31  Atunci Isus le-a zis: „Din cauza a ceea ce mi se va întâmpla, toți vă veți poticni în noaptea aceasta, căci este scris: «Voi lovi păstorul și oile turmei vor fi împrăștiate».+ 32  Însă, după ce voi fi sculat din morți, voi merge înaintea voastră în Galileea”.+ 33  Dar Petru i-a răspuns: „Chiar dacă toți ceilalți se vor poticni din cauza a ceea ce ți se va întâmpla, eu niciodată nu mă voi poticni!”.+ 34  Isus i-a zis: „Adevărat îți spun că în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, mă vei renega de trei ori”.+ 35  Petru i-a zis: „Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, nicidecum nu te voi renega!”.+ Toți ceilalți discipoli au spus același lucru. 36  Atunci Isus a ajuns cu discipolii săi în locul numit Ghetsimani+ și le-a zis: „Stați jos aici până mă duc acolo să mă rog”.+ 37  Apoi i-a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei. El s-a întristat și a fost cuprins de o mare neliniște.+ 38  Și le-a zis: „Sunt* cuprins de o mare întristare, o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați cu mine”.+ 39  Și, ducându-se puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat:+ „Tată, dacă este posibil, să treacă de la mine paharul acesta!+ Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu”.+ 40  Apoi s-a întors la discipoli și i-a găsit dormind; și i-a zis lui Petru: „N-ați putut să vegheați cu mine nici măcar o oră?+ 41  Vegheați+ și rugați-vă neîncetat,+ ca să nu cădeți în ispită!+ Spiritul este înflăcărat*, dar carnea este slabă”.+ 42  Din nou, pentru a doua oară, s-a dus și s-a rugat: „Tată, dacă nu este posibil ca paharul acesta să treacă fără să-l beau, să se facă voința ta!”.+ 43  Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că aveau ochii îngreunați de somn. 44  Atunci i-a lăsat și s-a dus din nou și s-a rugat a treia oară, spunând încă o dată același lucru. 45  Apoi s-a întors la discipoli și le-a zis: „Într-un timp ca acesta voi dormiți și vă odihniți? Iată că s-a apropiat ceasul ca Fiul omului să fie dat* în mâinile păcătoșilor! 46  Ridicați-vă, să mergem! Iată că trădătorul meu s-a apropiat”. 47  În timp ce el încă vorbea, iată că a venit Iuda, unul dintre Cei doisprezece, și împreună cu el o mare mulțime cu săbii și cu ciomege, trimisă de preoții principali și de bătrânii poporului.+ 48  Trădătorul lui le dăduse un semn zicând: „Cel pe care îl voi săruta, acela este. Arestați-l!”. 49  Și, ducându-se direct la Isus, a spus: „Salutare, Rabi!” și l-a sărutat cu tandrețe. 50  Dar Isus i-a zis: „Prietene, de ce ești aici?”.+ Atunci ei s-au apropiat, au pus mâna pe Isus și l-au arestat. 51  Însă iată că unul dintre cei ce erau cu Isus și-a apucat sabia, a scos-o și l-a lovit pe sclavul marelui preot, tăindu-i urechea.+ 52  Atunci Isus i-a zis: „Pune-ți sabia la loc,+ pentru că toți cei care iau sabia de sabie vor muri.+ 53  Crezi că nu pot să-l rog pe Tatăl meu să-mi trimită în clipa aceasta peste 12 legiuni de îngeri?+ 54  Dar atunci cum s-ar mai împlini Scripturile, care spun că trebuie să se întâmple așa?”. 55  Apoi Isus a zis mulțimilor: „Ați venit cu săbii și cu ciomege ca să mă arestați ca pe un tâlhar? Zi de zi stăteam în templu și îi învățam pe oameni+ și totuși nu m-ați arestat.+ 56  Dar toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească scrierile* profeților”.+ Atunci toți discipolii l-au părăsit și au fugit.+ 57  Cei care l-au arestat pe Isus l-au dus la Caiafa,+ marele preot, unde erau adunați scribii și bătrânii.+ 58  Dar Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot și, după ce a intrat, a stat cu servitorii casei ca să vadă ce avea să se întâmple.+ 59  Preoții principali și întregul Sanhedrin căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-l omoare.+ 60  Dar n-au găsit niciuna, deși au venit mulți martori mincinoși.+ Într-un târziu au venit doi oameni 61  și au zis: „Omul acesta a spus: «Eu pot să dărâm templul lui Dumnezeu și să-l zidesc în trei zile»”.+ 62  Atunci marele preot s-a ridicat și i-a zis: „N-ai nimic de spus? Nu auzi ce mărturisesc acești oameni împotriva ta?”.+ 63  Dar Isus a tăcut.+ De aceea, marele preot i-a spus: „Îți cer să ne spui sub jurământ înaintea Dumnezeului celui viu dacă tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu!”.+ 64  Isus i-a zis: „Chiar tu ai spus-o! Dar eu vă zic: De acum înainte îl veți vedea pe Fiul omului+ stând la dreapta Celui Puternic*+ și venind pe norii cerului”.+ 65  Atunci marele preot și-a sfâșiat veșmintele, zicând: „A blasfemiat! Ce nevoie mai avem de martori? Tocmai ați auzit blasfemia! 66  Voi ce părere aveți?”. Ei au răspuns: „Merită să moară!”.+ 67  Atunci l-au scuipat în față+ și l-au lovit cu pumnii.+ Alții l-au pălmuit,+ 68  zicând: „Profețește-ne, Cristosule! Cine te-a lovit?”. 69  Petru stătea afară în curte, iar o servitoare s-a apropiat de el și a zis: „Și tu erai cu Isus Galileeanul!”.+ 70  Dar el a negat înaintea tuturor zicând: „Nu știu despre ce vorbești!”. 71  Când a ieșit la poartă, l-a văzut altă servitoare, care le-a spus celor de acolo: „Omul acesta era cu Isus Nazarineanul”.+ 72  El a negat din nou jurând: „Nu-l cunosc pe omul acela!”. 73  După puțin timp, cei care stăteau acolo s-au apropiat și i-au zis lui Petru: „În mod sigur, și tu ești unul dintre ei, fiindcă te trădează accentul*”. 74  Dar el a început să se blesteme și să jure: „Nu-l cunosc pe omul acela!”. Și imediat a cântat cocoșul. 75  Atunci Petru și-a amintit ce spusese Isus: „Înainte să cânte cocoșul, mă vei renega de trei ori”.+ Și a ieșit afară și a plâns amarnic.

Note de subsol

Sau „să-l aresteze”.
Sau „era întins la masă”.
Sau „să-l trădez”.
Sau „să-l trădeze”.
Sau „timpul fixat”.
Sau „era întins la masă”.
Sau „a rostit o binecuvântare”.
Sau „imnuri”, „psalmi”.
Sau „Sufletul meu este”.
Sau „este dornic”, „vrea”.
Sau „să fie trădat”.
Sau „scripturile”.
Lit. „puterii”.
Sau „dialectul”.