După Matei 23:1-39

  • Nu-i imitați pe scribi și pe farisei (1-12)

  • Vai de scribi și de farisei! (13-36)

  • Isus deplânge Ierusalimul (37-39)

23  Atunci Isus le-a spus mulțimilor și discipolilor săi:  „Scribii și fariseii s-au așezat pe scaunul lui Moise.  Așadar, să faceți și să respectați tot ce vă spun ei, dar să nu faceți ca ei, căci ei spun, dar nu fac ceea ce spun.+  Ei leagă poveri grele și le pun pe umerii oamenilor,+ dar nu vor să le clintească nici măcar cu degetul.+  Toate lucrările pe care le fac, le fac ca să fie văzuți de oameni.+ De exemplu, își măresc filacterele*+ și își lungesc franjurii veșmintelor.+  Le place să aibă locul cel mai de seamă la cină și scaunele din față* în sinagogi,+  să fie salutați în piețe și să fie numiți Rabi* de oameni.  Dar voi să nu vă numiți Rabi, fiindcă unul singur este Învățătorul+ vostru, iar voi toți sunteți frați.  Mai mult decât atât, să nu numiți pe nimeni de pe pământ tată al vostru, căci unul singur este Tatăl vostru,+ Cel ceresc. 10  Și să nu vă numiți conducători, pentru că unul singur este Conducătorul vostru, Cristosul. 11  Cel mai mare dintre voi trebuie să fie slujitorul vostru.+ 12  Cine se înalță va fi umilit+ și cine se umilește va fi înălțat.+ 13  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților! Pentru că voi închideți Regatul cerurilor înaintea oamenilor. Nici voi nu intrați și nici pe cei care sunt pe cale să intre nu-i lăsați.+ 14  ——* 15  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților!+ Pentru că voi străbateți marea și uscatul ca să faceți un prozelit* și, după ce devine prozelit, îl faceți să fie de două ori mai bun de Gheenă* decât voi. 16  Vai de voi, călăuze oarbe,+ care ziceți: «Dacă cineva jură pe templu, nu înseamnă nimic, dar, dacă cineva jură pe aurul templului, este obligat să-și respecte jurământul».+ 17  Nebuni și orbi! Ce este mai important: aurul sau templul, care a sfințit aurul? 18  Mai mult: «Dacă cineva jură pe altar, nu înseamnă nimic, dar, dacă cineva jură pe darul de pe el, este obligat să-și respecte jurământul». 19  Orbilor! Ce este mai important: darul sau altarul, care sfințește darul? 20  Așadar, cine jură pe altar jură pe el și pe tot ce este pe el, 21  cine jură pe templu jură pe el și pe Cel care locuiește în el,+ 22  iar cine jură pe cer jură pe tronul lui Dumnezeu și pe Cel care stă pe el. 23  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților! Pentru că voi dați zeciuială din mentă, din mărar și din chimen,+ dar neglijați lucrurile mai importante ale Legii: dreptatea,+ îndurarea+ și fidelitatea. Pe primele trebuia să le dați, însă fără să le neglijați pe cele din urmă.+ 24  Călăuze oarbe,+ care strecurați țânțarul,+ dar înghițiți cămila!+ 25  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților! Pentru că voi curățați partea din afară a paharului și a farfuriei,+ dar pe dinăuntru ele sunt pline de lăcomie*+ și de dorințe nestăpânite.+ 26  Fariseu orb, curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului și a farfuriei, pentru ca și partea din afară să fie curată! 27  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților!+ Pentru că voi sunteți asemenea mormintelor văruite,+ care pe dinafară par frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. 28  La fel și voi, pe dinafară le păreți drepți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de ipocrizie și de nelegiuire.+ 29  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților!+ Pentru că voi zidiți mormintele profeților, împodobiți mormintele* celor drepți+ 30  și ziceți: «Dacă am fi trăit noi în zilele strămoșilor noștri, n-am fi luat parte cu ei la vărsarea sângelui profeților!». 31  Astfel, voi mărturisiți împotriva voastră că sunteți fiii celor care i-au ucis pe profeți.+ 32  Terminați deci ce au început* strămoșii voștri! 33  Șerpi, pui de vipere,+ cum veți fugi de judecata Gheenei*?+ 34  De aceea, trimit la voi profeți,+ înțelepți și învățători publici.+ Pe unii îi veți omorî+ și îi veți țintui pe stâlp, iar pe alții îi veți biciui+ în sinagogile voastre și îi veți persecuta+ din oraș în oraș, 35  ca să vină asupra voastră tot sângele celor drepți vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel,+ un om drept, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați ucis între sanctuar și altar.+ 36  Adevărat vă spun că această generație va plăti pentru toate acestea. 37  Ierusalim, Ierusalim, care îi omori pe profeți și îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine,+ de câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi așa cum își adună cloșca puii sub aripi! Dar voi n-ați vrut.+ 38  Iată! Casa vă este părăsită și lăsată vouă*.+ 39  Căci vă spun: De acum înainte, nicidecum nu mă veți mai vedea până nu veți zice: «Binecuvântat este cel ce vine în numele lui Iehova*!»”.+

Note de subsol

Adică niște casete cu pasaje din Scripturi, purtate ca să ofere protecție.
Sau „cele mai bune”.
Sau „Învățător”.
Sau „să convertiți pe cineva”.
Sau „jaf”.
Sau „mormintele de amintire”.
Lit. „Umpleți măsura”.
Sau, posibil, „vă este lăsată pustiită”.