Proverbios 3:1-35

  • Yachayniyoj kay, Jehová Diospitaj atienekuy (1-12)

    • “Jehová Diosta jatunchay valorniyoj imasniykiwan” (9)

  • Kusisqamin yachayniyoj runaqa (13-18)

  • Yachayniyoj runaqa mana manchachikuspa kausakun (19-26)

  • Wajkunawan allinta kausakunamanta (27-35)

    • Atishaspaqa wajkunapaj allin kajta ruwana (27)

3  Wawáy, ama qonqapuychu yachachisusqayta,*kamachisqasniytapis tukuy sonqo kasukuy.   Chay imasqa unayta kausachisonqa,ashkha watasta kausachisonqa, allintataj kausakunki.*+   Munakuymanta,* cheqa kajmantapis amapuni karunchakuychu.+ Chay imasta kunkaykiman wataykukuy,sonqoykimantaj qhelqaykuy.+   Ajinamanta allinpaj qhawasqa kanki, allin yachayniyoj kasqaykipis sutʼi kanqaDiospa qhawayninpi, runaspa qhawayninpipis.+   Tukuy sonqoykiwan Jehová Diospi atienekuy,+amataj yachasqallaykipeqa atienekuychu.+   Tukuy ima ruwasqasniykipi Diosmanta yuyarikuy,+paytaj allinta purinaykipaj yanapasonqa.+   Ama yachasqallaykipeqa atienekuychu.+ Jehová Diosta manchachikuy, sajra ruwaymantataj karunchakuy.   Chayqa cuerpoykita* jampi jina sanoyachenqa,sonqoykitapis* kallpachanqa.   Jehová Diosta jatunchay valorniyoj imasniykiwan,+tukuy ima poqochisqaykimanta* aswan sumajninwan.*+ 10  Chaypacha jallchʼanasniykeqa poqochisqaykiwan allin juntʼita kanqa,+uva sarunasniykimantapis ashkha mosoj vino wasaykurimonqa. 11  Wawáy, Jehová Dios cheqanchasusqanta* ama pisipaj qhawaychu,+amataj yuyaychu sajramanta kʼamisusqanta.+ 12  Jehová Diosqa pikunatachus munakun chaykunata kʼamin,+imaynatachus uj tata munasqa wawanta kʼamin ajinata.+ 13  Kusisqamin yachayta tarej runaqa,+sumajta tanteayta yachakoj runapis. 14  Yachayta tareyqa aswan sumajmin qolqeta tarinamanta nisqaqa. Yachayniyoj kayqa aswan sumajmin qoriyoj kanamanta nisqaqa,+ 15  mar qochamanta kʼachitu rumismanta* nisqapis aswan valorniyoj,ni ima sumaj munasqaykiwanpis kikinchakunmanchu. 16  Yachaypa paña makinpeqa unay wataspaj kausay kashan,lloqʼe makinpitaj qhapaj kaywan, jatunpaj qhawasqa kaywan kashan. 17  Ñankunasninta pureyqa kusiyta apamun. Tukuy ñankunasninta pureyqa allin kausayta apamun.*+ 18  Yachaymanta japʼikojkunapajqa, yachayqa kausay sachʼa jina. Yachayman chʼipasqa kajkunataqa kusisqa kasqankuta nenqanku.+ 19  Jehová Diosqa jallpʼaj cimientosninta sumaj yachaywan churarqa.+ Cielostapis sumaj yuyaywan allinta sayacherqa.+ 20  Diospa yachayninrayku may jina ukhu yakuspis partikorqanku,phuyusmantapis chhullamorqa.+ 21  Wawáy, amapuni qonqaychu kay imasta,waqaychay allin yachaywan kausakuyta, sumajta tanteaytapis. 22  Chaykunamin kausayta qosonqa,kunkaykipitaj sumaj collar jina* kanqa. 23  Chaypacha qanqa ñanniykita mana manchachikuspa purinki,chakisniykipis ni jaykʼaj jaytʼakonqachu.*+ 24  Puñunapaj siriykushajtiykeqa mana manchachikunkichu.+ Winkuykuytawanqa miskʼita puñukunki.+ 25  Mana manchachikunkichu ujllata imapis qhatirisunantaqa,+nillataj manchikunkichu sajra runaspa tukukuynin muyoj wayra jina chayamojtenqa.+ 26  Jehová Diosqa sutʼita reparachisonqa paypi atienekunaykipaj jina kasqanta.+ Payqa mana saqenqachu chakiykita trampapi japʼichikunaykita.+ 27  Atishaspaqa+allin kajta ruwapullaypuni pikunachá yanapata necesitanku chaykunapaj.+ 28  Sichus runa masiykiman imallatapis kunan jaywariyta atinki chayqa,ama niychu: “Ripullay, chanta kutimullanki. Qʼaya jaywarisqayki”, nispaqa. 29  Ama runa masiykipaj ima sajratapis wakichiychu+qanpi atienekushajtenqa. 30  Sichus runa masiyki mana ima sajratapis ruwasunkichu chayqa,+ama qhasillamanta paywan phiñanakuychu.+ 31  Ama envidiakuychu sajra runataqa,+ama pay jina puriychu. 32  Jehová Diosqa sajra imasta ruwajkunata chejnikun.+ Cheqan runastataj amigosninpaj qhawan.+ 33  Jehová Diosqa sajra runaspa familiankuta maldecin,+cheqan runaspa familiankutataj bendecin.+ 34  Payqa asipayajkunamanta burlakun,+llampʼu sonqoyoj runastataj khuyakun.+ 35  Yachayniyoj runaqa jatunpaj qhawasqa kanqa,wampu runataj pʼenqay ruwaykunata jatunpaj qhawan.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “leyniyta”.
Chayri “sonqo tiyasqataj kausakunki”.
Hebreo parlaypeqa niyta munan mana tukukoj munakuy, mana tukukoj kʼacha kay. Glosariopi mana tukukoj munakuy nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “pupuykita”.
Hebreo parlaypeqa nin, “tullusniykitapis”.
Chayri “tukuy ima ganakusqaykimanta”.
Chayri “ñaupaj poqoyninwan”.
Chayri “jasutʼisusqanta”.
Chay kʼachitu rumistaqa corales ninku. Glosariopi coral nisqata leeriy.
Chayri “sonqo tiyaykuyta apamun”.
Chayri “sumaj walqha jina”.
Jaytʼakuy: waj lugarespi ninku tropezakuy.