Proverbios 16:1-33

  • Jehová Diosqa sonqosta allinta qhawaykun (2)

  • “Jehová Diospa makinman saqey tukuy ruwanasniykita” (3)

  • Cabal pesasqa Jehová Diosmanta jamun (11)

  • Runaykachajqa desgraciaman chayan (18)

  • Yuraj chujchayoj kayqa sumaj corona jina (31)

16  Runaqa allintaraj yuyaychakun imatachus ninanta,kutichisqantaj Jehová Diosmanta jamun.+   Runaj qhawayninpeqa tukuy ruwasqasnin cheqan kanku.+ Jehová Diostaj yachan imayna sonqowanchus chay imasta ruwasqanta.+   Jehová Diospa makinman saqey tukuy ruwanasniykita,+tukuy ima wakichikusqaykitaj allin llojsenqa.   Jehová Diosqa tukuy imata ruwan munayninta juntʼananpaj,sajra runatapis kausajta saqen tukuchisqa kananpaj.+   Jehová Diosqa millachikun tukuy runaykachajkunata.*+ Chay runasqa manapuni castigomanta ayqenqankuchu, castigasqapuni kanqanku.   Juchataqa perdonakun munakuywan, cheqan kajwantaj.+ Jehová Diosta manchachikuytaj runata sajra kajmanta karunchan.+   Uj runaj purisqan Jehová Diosta kusichin chayqa,Diosqa chay runaj enemigosnintapis paywan allinyachin.+   Cheqan kajta ruwaspa pisillata ganakoyqa aswan allin,+mana allin kajta ruwaspa ashkhata gananamantaqa.+   Runaqa imaynatachus kausananta sonqonpi sumajta yuyaychakuyta atin,jinapis Jehová Dios rikuchin may ñantachus rinanta.+ 10  Reyqa juzgashaspa Diospa nisqasninta rejsichinan tiyan,+nitaj jaykʼajpis mana cheqan kajtaqa ruwananchu tiyan.+ 11  Cabal balanzaspis, cabal pesaspis Jehová Diosmanta jamun. Bolsapi apaykachanku chay pesanapaj tukuy rumispis paypaj ruwasqallantaj kanku.+ 12  Reyesqa chejnikunku sajra runaspa ruwasqankuta,+gobiernonku justicia patapi sumaj sayachisqa kasqanrayku.+ 13  Cheqanta parlajqa reyespa sonqonkuta juntʼan,mana llullakuspa parlajkunaqa reyespaj munasqa kanku.+ 14  Uj runaqa reypa phiñakuyninrayku wañuchisqa kayta atin,+yachayniyoj runataj reypa phiñakuyninta tiyaykuchin.+ 15  Rey uj runata allinpaj qhawajtin chay runaqa allinta kausakonqa,chay allinpaj qhawasqanqa paray tiempopi para phuyu jina.+ 16  Allin yachayta conseguiyqa qorita conseguinamanta nisqaqa aswan sumaj.+ Tanteayta yachakuytaj qolqeta gananamanta nisqaqa aswan sumaj.+ 17  Cheqan runaqa mana sajra ñanta purinchu. Purisqanta allinta qhawarikojqa kausanqa.+ 18  Runaykachajqa desgraciaman chayanqa. Umata oqharejpis urmanqa.+ 19  Llampʼu sonqo runaspa chaupinkupi kʼumuykukoj sonqo kayqa aswan allin,+runaykachajkunaj qhechumusqankuta partinakunamanta nisqaqa. 20  Sumajta tantearispa imatapis ruwaj runataqa allin renqa. Jehová Diospi atienekoj runataj kusisqa kanqa. 21  Yachayniyoj runaqa rejsisqa kanqa sumajta tanteayta yachasqanrayku.+ Runapis tukuy sonqo uyarikun kʼachamanta parlapayasqaqa.+ 22  Yachayniyoj runaspajqa yachayniyoj kasqankoqa kausay yaku juturi jina. Mana yuyayniyoj runaspajtaj wampu kaynillankutaj castigonku. 23  Yachayniyoj runaqa allintaraj tantearikun yachaywan parlananpaj,+runas tukuy sonqo japʼikunankupaj jinataj parlan. 24  Sumaj palabrasqa abeja miskʼi jina,sonqota oqharin, cuerpotapis kallpachan.*+ 25  Runaj yuyayninman jina ñannenqa cheqan kashan. Chay ñantaj wañuyman chayan.+ 26  Runataqa yarqhaynin sinchʼita trabajachin,yarqhaynin paytaqa matʼiykun.+ 27  Mana imapaj sirvej runaqa sajra imasta ruwananpaj wakichikun,+paypa parlasqanqa tukuchej nina jina.+ 28  Chʼajwasta rikhurichej runaqa runasta phiñanachin.+ Wajkunamanta llullakuspa parlajpis sumaj amigosta phiñanachin.+ 29  Sajra runaqa runa masinta inkitarqonpantasqa ñanta purichinanpaj. 30  Chay runaqa mana allin kajta ruwananpaj wakichikushaspa ujnin ñawinta chʼirmirin,sajra kajta ruwashaspataj asirin. 31  Yuraj chujcha kayqa runapaj uj sumaj corona jina,+cheqan ñanta purisqanpi chujchan yurajyajtenqa.+ 32  Pacienciayoj* runaqa+ kallpasapa runamanta nisqaqa aswan sumaj. Mana phiñarpakoj runataj uj llajtata atipaj runamanta nisqaqa aswan sumaj.+ 33  Runas suerteta* orqhonku chaypis*+Jehová Dios chay suertenejta nin imatachus ruwanankuta.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “sonqonkupi runaykachajkunata”.
Hebreo parlaypeqa nin, “tulluspajpis jampi”.
Chayri “Mana usqhayllata phiñarparikoj”.
Glosariopi suerte nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “tʼimpimanta suerteta orqhonku chaypis”.