Proverbios 13:1-25

  • Yuyaychayta maskʼajkunaqa yachayniyoj kanku (10)

  • “Uj runaj suyakusqan mana usqhayta juntʼakojtin sonqonpi phutiylla tiyan” (12)

  • “Willaykunata apaj runa allin chayqa, tukuy imata allinta ruwan” (17)

  • “Allin yachayniyoj runaswan purejqa allin yachayniyojllataj kanqa” (20)

  • Wawanta munakojqa allinta yachachin (24)

13  Allin yuyayniyoj wawaqa tatanpaj yuyaychasqanta* japʼikun.+ Burlakoj runataj kʼamisqankuta mana japʼikunchu.+   Runaqa allin imasta parlajtin allin imasta japʼisqanwan kusisqa kanqa.+ Wasanchajkunataj runa masinkuta ñakʼarichiyllamanta wañurishanku.   Mana imatapis parlarparejqa kausayninta waqaychan.+ Siminta mana mandarikojtaj desgraciaman chayanqa.+   Qhella runaqa tukuy imata munan, nitaj imanpis kanchu.+ Kʼuchi runataj tukuy imayoj kanqa.*+   Cheqan runaqa llullakuyta chejnikun.+ Sajra runaspa ruwasqasninkutaj pʼenqayta apamun, kʼumuykachachisqa kaytawan.   Mana juchayojkunataqa justicia jarkʼakun.+ Juchasapa runastataj sajra imasllataj mana allinman chayachin.   Wakenqa qhapajpis kankuman jina purinku, nitaj imankupis kanchu.+ Wakintaj wajchapis kankuman jina purinku, qhapajtaj kanku.   Qhapaj runaqa tiyapusqanta pagan kausayninta salvananpaj.+ Wajcha runatataj mana chay imasqa qhatirillanpischu.+   Cheqan runaspa kʼanchayninku sumajta lliphipirin.+ Sajra runaspa lamparankutaj wañonqa.+ 10  Runaykachayqa chʼajwallata rikhurichin.+ Yuyaychayta maskʼajkunataj yachayniyoj kanku.+ 11  Uj runa usqhayllata qhapajyan chayqa, tantasqan imasnenqa pisimanta pisi tukukaponqa.+ Uj runa pisimanta pisi qhapajyajtintaj kapuynenqa yapakonqa. 12  Uj runaj suyakusqan mana usqhayta juntʼakojtin sonqonpi phutiylla tiyan.+ Uj runaj suyakusqan juntʼakojtintaj, chayqa kausay sachʼa jina.+ 13  Yachachisqankuta mana valechejqa llakiyman chayanqa.+ Leyta respetajtaj tʼinkata japʼenqa.+ 14  Yachayniyoj runaj yachachisqanqa* kausayta qoj yaku jina,+runata karunchachin wañuypa trampasninmanta. 15  Sumaj yachayniyoj runaqa allinpaj qhawasqa. Wasanchayta yachaj runataj ñakʼarispa kausakun. 16  Allin yuyayniyoj runaqa allin yachaywan imatapis ruwan.+ Wampu runataj wampu kasqanta sutʼiman orqhomun.+ 17  Willaykunata apaj runa sajra chayqa, problemaspi rikhurin.+ Willaykunata apaj runa allin chayqa, tukuy imata allinta ruwan.+ 18  Yuyaychasqata mana japʼikojqa wajchayanqa, llakiypitaj rikhurenqa. Kʼamisqata japʼikojtaj jatunchasqa kanqa.+ 19  Uj runaj munaynin juntʼakojtenqa sonqonta juntʼan.+ Mana yuyayniyoj runataj manapuni sajra ñanmantaqa karunchakuyta munanchu.+ 20  Allin yachayniyoj runaswan purejqa allin yachayniyojllataj kanqa.+ Mana yuyayniyojkunawan purejtaj mana allinman chayanqa.+ 21  Juchasapastaqa manchay ñakʼariy qhatirin.+ Cheqan runastaj allin imaswan tʼinkasqa kanku.+ 22  Allin runaqa allchhisnintinpaj herenciata saqen. Juchasapa runajta qhapaj kapuynintaj cheqan runapaj kanqa.+ 23  Wajcha runaj llankʼasqan jallpʼaqa ashkhata poqon,mana allin ruwaykunataj qʼalata chinkachipunman.* 24  Pichus wawanta mana kʼamejqa* wawanta chejnikun.+ Wawanta munakojtaj allinta yachachin.*+ 25  Cheqan runaqa sajsakunankama mikhun.+ Sajra runaj wijsantaj chʼusajpacha.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “yachachisqanta”, “kʼamisqanta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “wirayachisqa kanqa”.
Chayri “runaj leynenqa”.
Chayri “payta chinkarparichinman”.
Chayri “mana castigajqa”.
Ichá nillanmantaj “mana qhawallanchu”.