Proverbios 10:1-32

  • “Yachayniyoj wawaqa tatanta kusichin” (1)

  • Sumajta llankʼaj runaqa qhapajyan (4)

  • “Ashkha parlaypeqa kanpuni pantay” (19)

  • “Jehová Diospa bendicionnenqa runata allin kausayman churan” (22)

  • “Jehová Diosta manchachikoyqa runata aswan unayta kausachin” (27)

10  Salomonpa proverbiosnin.*+ Yachayniyoj wawaqa tatanta kusichin.+ Mana yuyayniyoj wawataj mamanta waqachin.   Mana allin imasta ruwaspa qhapajyayqa qhasilla kanqa. Cheqan kajta ruwaytaj wañuymanta runata libran.+   Jehová Diosqa cheqan runata mana yarqhasqata purichenqachu.+ Sajra runasmantaj mana qonqachu imastachus munasqankuta.   Qhella runaqa wajchayanqa.+ Sumajta llankʼaj runataj qhapajyanqa.+   Qʼoñi tiempopi cosechata oqharej qhari wawaqa yachayniyoj. Cosecha tiempopi miskʼita puñoj qhari wawataj pʼenqay.+   Cheqan runaqa bendicionesta japʼenqa.+ Sajra runataj siminwan pakan sonqonpi sajra wakichikusqanta.   Cheqan runamantaqa allinta parlaspa yuyarikonqanku.+ Sajra runaj sutintaj chinkaponqa.+   Yachayniyoj runaqa yuyaychasqankuta tukuy sonqo japʼikonqa.+ Wampu jina parlaj runatataj mana allin imas qhatirenqa.+   Mana juchayoj runaqa allinta kausakonqa.+ Ñanninta wistʼuyachej runarí, juchanta mana pakayta atenqachu.+ 10  Sajra imasta ruwayta munaspa ñawinta chʼirmirej runaqa llakiyta apamun.+ Wampu jina parlaj runatarí mana allin imas qhatirenqa.+ 11  Cheqan runaj simenqa kausay juturi.+ Sajra runataj siminwan pakan sonqonpi sajra wakichikusqanta.+ 12  Chejnikoyqa phiñanakuyta rikhurichin. Munakuytaj tukuy pantaykunata pʼampan.+ 13  Allinta tanteayta yachaj runaqa yachaywan parlan.+ Varataj mana yuyayniyojta wasanpi seqʼonapaj.+ 14  Yachayniyoj runasqa yachakusqankuta sumajta waqaychanku.+ Wampu runaj simintaj llakiyta apamun.+ 15  Qhapaj runaj kapuynenqa sumaj perqasniyoj llajtaman rijchʼakun. Wajcha runaj wajcha kaynintaj llakiyman chayachin.+ 16  Cheqan runaj ruwasqanqa kausayman apan. Sajra runaj ruwasqantaj juchaman apan.+ 17  Kʼamisqata japʼikojqa kausay ñanta runasta pusan. Kʼamisqata mana valechejtaj pantasqa ñanta runasta pusan. 18  Runa masinta chejnikusqanta pakajqa llulleriosta parlan.+ Wajkunamanta llullakuspa parlaj runataj mana yuyayniyoj. 19  Ashkha parlaypeqa kanpuni pantay.+ Parlasqanta midirikoj runataj mana imatapis parlarpallanchu.+ 20  Cheqan runaj parlasqanqa rijchʼakun aswan sumajnin qolqe metalman.+ Sajra runaj sonqontaj ni imapaj valenchu. 21  Cheqan runaqa parlasqanwan ashkha runasta cheqan ñanman pusan.+ Wampu runataj mana yuyayniyoj kasqanrayku wañun.+ 22  Jehová Diospa bendicionnenqa runata allin kausayman churan,*+manataj bendicionninwan khuskataqa ima ñakʼariytapis apachimunchu. 23  Wampu runaqa pujllakuyta jinalla qhawan pʼenqay juchaspi puriyta. Allinta tanteayta yachaj runataj yachayniyoj.+ 24  Imatachá sajra runaqa manchachikun chaypuni payta qhatirenqa. Cheqan runamantaj imatachus munasqanta jaywanqanku.+ 25  Imaynatachus sinchʼi wayraqa tukuy imata apaspa chinkarichin, ajinallatataj sajra runaqa chinkachisqa kanqa.+ Cheqan runatajrí, wiñaypaj ruwasqa cimiento jina kanqa.+ 26  Vinagreqa kirusta ras nichin, qʼoshñitaj ñawista kʼararichin,ajinatamin qhella runaqa patronninpa umanta nanachin. 27  Jehová Diosta manchachikoyqa runata aswan unayta kausachin.+ Sajra runaj kausaynintaj pisiyachisqa kanqa.+ 28  Cheqan runaj suyakusqanqa payman kusiyta apamun.+ Sajra runaj suyakusqantaj qhasilla kanqa.+ 29  Jehová Diospa ruwasqasnenqa* mana juchayoj runapaj jarkʼachasqa lugarman rijchʼakun,+mana allin kajta ruwajkunapajtaj tukuchisqa kaywan ninakun.+ 30  Cheqan runataqa ni jaykʼaj urmachenqankuchu.+ Sajra runatajrí manaña jallpʼapi tiyakonqachu.+ 31  Cheqan runaj siminmantaqa allin yachay llojsimun. Millay imasta parlaj simitaj wiñaypaj chʼinyachisqa kanqa. 32  Cheqan runaj simenqa miskʼita parlan. Sajra runaj siminrí millayta parlan.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi proverbio nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “runata qhapajyachin”.
Hebreo parlaypeqa nin, “ñannenqa”.