Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Sofonias

Introduksion ed Sofonias

Amtaen iray walad libro na Sofonias, say propesiya ya mamapasakbay ed agpangunor tan inkamapaulyan.