Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Gawa na Saray Apostol

Introduksion ed Gawa na Saray Apostol

Antikey ya sumaryo na libro na Gawa, no panon so inggapo na Kristianon kongregasyon, tan say maples ya inyaligwas na satan anggano wala ray onsusumpa.