Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed 1 Tesalonica

Introduksion ed 1 Tesalonica

Antoy makabat ya gawaen tayo legan tayon aalagaren so agew na panangukom nen Jehova?