Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Proverbio

Introduksion ed Proverbio

Aralen so libro na Proverbio, ya mangipanengneng no panon tayon manmatalek ed karunongan na Dios imbes ya diad sarili tayo.