Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Juan

Introduksion ed Juan

Antikey ya sumaryo na libro na Juan, say libro ed Biblia ya mangipapaimano ed panangaro na Dios.