Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Judas

Introduksion ed Judas

Inusar nen Judas iray malinew ya ilustrasyon pian ipaamta so kagagawa na saramay mangiloloob na saray palson bangat ed kongregasyon.