Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed 2 Pedro

Introduksion ed 2 Pedro

Napaseseg itayo na introduksion ed 2 Pedro legan tayon tatalaranan so anggaan na sayan sistema na mundo.