Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed 1 Juan

Introduksion ed 1 Juan

Amtaen no antoy ibabaga na unonan sulat nen Juan nipaakar ed antikristo, kasalanan, tan panangaro.