Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Eclesiastes

Introduksion ed Eclesiastes

Antikey ya sumaryo na Eclesiastes, say libro na Biblia a makatulong ed sikatayon na-enjoy so makabaliksan a bilay.