Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ

ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮੌਕਾ

ਮਾਰਸੇਲਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?

ਮਲਾਹਾਂ ਤਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ?

ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ

ਮਲਾਹਾਂ ਤਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ?

ਮਲਾਹਾਂ ਤਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ?

ਸਾਡਾ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ

ਰੋਮ ਵਿਚ ਟਾਗਾਲੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ—“ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ!”

ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਟਾਗਾਲੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ।

ਰੋਮ ਵਿਚ ਟਾਗਾਲੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ—“ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ!”

ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਟਾਗਾਲੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ।

ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ

ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਾਸੇ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਾਸੇ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੈਥਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੈਥਲ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇਖੋਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੈਥਲ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇਖੋਗੇ।

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣਾ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ

ਦਿਮਿਤਰੀ ਕਰਸ਼ੇਨੌਫ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ

ਦਿਮਿਤਰੀ ਕਰਸ਼ੇਨੌਫ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ?