Skip to content

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ

ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾਂ—ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 210 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਖੋ

ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾਂ—ਨਵੀੰ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ