Skip to content

ਰੱਬ ʼਤੇ ਨਿਹਚਾ

ਨਿਹਚਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ʼਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ʼਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਨੂਹ ਨੂੰ “ਹੋਰ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਸਣੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ”

ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਨੂਹ ਨੂੰ “ਹੋਰ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਸਣੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ”

ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਰੱਬ ʼਤੇ ਨਿਹਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ—ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ